Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit zijn de winnaars van de Construsoft BIM Awards 2020

Construsoft BIM Awards

De winnaars van de Construsoft BIM Awards 2020 zijn bekend. De competitie biedt een podium voor BIM-projecten waarbij gebruik is gemaakt van Tekla Structures en andere BIM-software. Dit jaar waren er ruim 40 inzendingen vanuit de Benelux, waaruit de onderstaande projecten tot winnaar zijn gekozen. Ook de internationale publieksprijs voor het project met de meeste stemmen in totaal viel dit jaar in de Benelux. 

De ingezonden projecten blijven het hele jaar zichtbaar op construsoftbimawards.com en zullen gaandeweg het jaar worden uitgelicht ter promotie. Daar bovenop zullen de winnende projecten worden ingezonden voor de Tekla Global BIM Awards. Dit is een competitie waar alle lokale winnaars het zullen opnemen tegen elkaar in een wereldwijde wedstrijd. In het verleden zijn projecten uit de Benelux ook hier tot winnaar verkozen.

Bij de Construsoft BIM Awards zijn de stemmen van het publiek van belang, naast onder andere het gebruik van de software en het niveau van BIM, de uitdagingen die een bedrijf heeft opgelost en de algehele cool-factor van het project. In totaal zijn er ruim 2500 stemmen uitgebracht in de Benelux, waarvan het project van Tractebel (zie onder) de meeste stemmen heeft verworven. Zij krijgen dan ook de publieksprijs uitgereikt. Een eervolle vermelding is er voor de inzending van Wopereis, dat met het project de Hambugerpoort veel stemmen wist te werven.   

 

Winnaar Sport- en recreatieprojecten & winnaar Publieksprijs 2020

Realiseren van nieuw zwembad voor de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel | Tractebel-Engie

Naast de categoriewinnaar ook de winnaar van de Publieksprijs 2020. Dit houdt in dat het project van alle ruim 110 internationale inzendingen de meeste stemmen van het publiek heeft gekregen. Een prachtig voorbeeld van een BIM-project over meerdere disciplines. Voor het nieuwe zwembad werd Tekla Structures vanaf de start ingezet als modelleersoftware voor de structuur (zowel beton, staal als hout), maar ook als coördinatiemodel waarbij de verschillende 3D-disciplinemodellen werden samengebracht. Zo werden onder andere 3D IFC-modellen van architectuur en diverse technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair, riolering en waterbehandeling) in het model ingeladen. De omvang en complexiteit van het leidingennetwerk in een zwembad zijn immers aanzienlijk waardoor de noodzaak ontstond om al in de ontwerpfase de nodige sparingen te voorzien in de structuur.

De techniekenontwerpers leverden IFC-modellen aan met dummy-elementen die de sparingen definieerden in afmeting en positie. Deze dummy-elementen werden geconverteerd naar native Tekla-objecten, waardoor het voorzien van de juiste sparing op de juiste plaats vlekkeloos kon verlopen. Clashdetectie gebeurde al in ontwerpfase waardoor problemen tijdens de uitvoering vermeden werden. Het 3D-model werd bovendien door het ontwerpteam intensief gebruikt als communicatietool en visualisatietool, waardoor ook de stakeholders het ontwerp van nabij konden volgen. Wat betreft de structurele discipline, werd de volledige bekisting en wapening in 3D uitgewerkt. Deliverables als bekistingsplannen, meetstaten, wapeningsplannen, buigstaten konden vervolgens gemakkelijk gegenereerd worden uit het model, zodat het ontwerp klaar was voor uitvoering. 

 

Winnaar Commerciële projecten

Delhaize Kortrijk | Stadsbader NV

Tractebel-Engie zwembad

In opdracht van Delhaize Group NV mocht Stadsbader NV een nieuwe winkel bouwen in hartje Kortrijk, goed voor zo’n 2500m² winkelruimte. In het Tekla-model werden niet alleen alle ter plaatse gestorte structuren en soilmixwanden ingetekend. Ook de volledige bovenbouw, inclusief alle individuele prefab elementen werden in Tekla uitgewerkt, waaruit de montageplannen en productietekeningen werden gehaald. Daarnaast werden alle bestaande structuren rondom het gebouw schematisch in het Tekla-model verwerkt. De 3D-modellen konden vervolgens op de werf geraadpleegd worden aan de hand van Trimble Connect.

Maar daar stopte het gebruik van Tekla en Trimble Connect niet. Stadsbader bouwde namelijk 3 custom made tools voor verdere exploitatie van het 3D-model. Met de eerste tool kunnen werfleiders een montagevolgorde ingeven in Trimble Connect. Met de tweede tool wordt de volgorde van monteren in film-vorm weergegeven. Met de derde tool wordt de status van elk element in het ERP-pakket (getekend, ingepland, geproduceerd of gemonteerd) visueel weergegeven in Trimble Connect, en dit op elk mogelijk moment van de doorlooptijd van de werf.

 

Winnaar Publieke projecten

New Amsterdam Court House | CSM Steelstructures

Stadsbader Delhaize

Het New Amsterdam Court House (NACH) wordt het nieuwe thuis voor de Amsterdamse Rechtbank. Waar de kelder en de eerste vijf verdiepingen hoofdzakelijk zijn opgetrokken uit betonnen wanden in combinatie met stalen vloerliggers, en de hoeveelheid staal hierin beperkt blijft tot 1800 ton, hebben de bovenste zes verdiepingen een volledig stalen structuur met een gewicht van ca. 3.300 ton en 22.500m² aan staalplaatbetonvloeren. Voor de gevelconstructie is in totaal ca. 700 ton staalplaat gebruikt. 

Tijdens de engineering van het complexe project, dat ongeveer twee jaar in beslag nam, is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die BIM te bieden heeft. Zo werden wapeningsclashes in de vele complexe staal-betonverbindingen steeds ruim op voorhand gedetecteerd en bleek het ook een onmisbaar hulpmiddel in de coördinatie van de meer dan 13.000 sparingen in de vloerliggers ten behoeve van installaties. De strakke gevelafwerking vereiste dat er strikte toleranties opgelegd dienden te worden aan de gevelkolommen. Hiervoor werden verbindingen bedacht die het mogelijk maakten om de gevelkolommen apart te richten nadat de betonvloer reeds was uitgehard. Ook hier werd BIM gebruikt om de raakvlakken met andere partijen, zoals de glasleverancier, tijdig in beeld te brengen.

 

Winnaar Industriële projecten

Nieuwbouw Distributiecentrum Hoogvliet B.V. | ASK Romein Staalbouw

CSM Courthouse

Wie regelmatig over de A12 tussen Gouda en Den Haag rijdt, kan niet om het nieuwe distributiecentrum van Hoogvliet heen. Het hypermoderne distributiecentrum is gebouwd volgens de nieuwste technieken en heeft een totale oppervlakte van 72.000 vierkante meter, met de mogelijkheid tot een uitbreiding van nog eens 10.000 vierkante meter. De staalconstructie bevat in totaal zo’n 6.000 ton staal. Bij de bouw is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van milieubewuste en energiebesparende toepassingen en bouwmaterialen. Het pand voldoet dan ook aan het BREEAM-certificaat Outstanding*****.

Tijdens de productieproces werden alle merken gescand wanneer zij een bepaalde werkplek zijn gepasseerd. Deze data kwam automatisch is het MRP-systeem en werd teruggekoppeld naar het Tekla-model. Hierdoor kon in Tekla, maar dus ook in andere pakketten zoals Trimble Connect, inzichtelijk worden gemaakt hoe ver we in het productieproces waren. Communicatie en controle met andere bouwpartners verliep daarnaast voornamelijk via IFC-uitwisseling. De verschillende IFC-files werden als referentiefile in het Tekla-model gezet en nieuwere versies werden dus automatisch overschreven. 

 

Winnaar Infrastructurele projecten

Royerssluis | SBE nv

ASK Romein Hoogvliet

De Royerssluis vormt in de haven van Antwerpen (België) de toegang vanaf de Schelde tot het Albertkanaal. De bestaande sluis werd volledig gesloopt om vervolgens een nieuwe, grotere sluis te bouwen (250 meter lang en 36 meter breed). Voor het project werd een volledig geïntegreerd 3D BIM-model opgemaakt waar staal, beton, grondwerken, mechanica en infrastructuur naadloos in elkaar overvloeien.

Het ontwerp is gebaseerd op de Kieldrechtsluis en bestaat uit 2 enkele roldeuren. Basculebruggen aan weerszijden kunnen het wegverkeer vlot over de sluis leiden. Zowel de roldeuren als beide bruggen werden volledig in Tekla ontworpen tot op productieniveau. SBE stond in voor de opmaak van het ontwerp tot en met aanbestedingsfase, voor zowel de sluis als de hydraulische studie van de tijdelijke en definitieve omgevingsaanleg. Ook de elektromechanische uitrusting werd ontworpen. 

 

Winnaar Kleinschalige projecten

Woning fam. Haga | Buro de Haan

SBE Royersluis

Buro de Haan verzorgde de engineering en productie-aansturing van deze woning die - om de bouwtijd te reduceren - volledig uit prefab HSB-elementen werd opgebouwd. Zo duurde de het opbouwen op locatie niet meer dan drie dagen. Om de bouwtijd zo beperkt mogelijk te houden zijn daarnaast de binnenkozijnen, afwerklatten voor beplating, elektra en wtw-installaties in de fabriek al opgenomen in de prefab-elementen. Spanten en staal werden bovendien rechtstreeks vanuit het Tekla-model besteld bij onderaannemers en voorzien van benodigde bewerkingen rechtstreeks op de bouwplaats afgeleverd.

Vanuit het Tekla-model heeft de afdeling maatvoering van Buro de Haan de woning uitgezet op de bouwplaats en een nacontrole gedaan door middel van 3D-scannen van de ankerpunten, waarop het Tekla-model weer is gecontroleerd. 

Buro de Haan Woonhuis

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.