Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

 

Construsoft B.V. (hierna genoemd zowel genoemd als Construsoft of een vorm van ‘wij’) begrijpt dat uw privacy belangrijk is. Wij respecteren uw privacy en de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Om uw privacy te beschermen is deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met (online) privacygegevens. De privacyverklaring is te vinden op onze homepagina en op pagina’s waar persoonlijke informatie wordt gevraagd.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Construsoft verzamelt alleen persoonlijke informatie die u ons verstrekt en persoonlijke informatie over hoe u Construsoft, Trimble of overige softwareproducten en -services (online of offline) gebruikt, op marketing- en verkoopevenementen van Construsoft of op onze websites, zoals construsoft.com en andere websites die door Construsoft beheerd worden. De websites van Construsoft zijn te herkennen aan de aanwezigheid van het Construsoft-logo en alle websites vallen onder deze privacyverklaring die ook op elke website beschikbaar is. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We volgen hierin de regelgeving van de AVG. 

Indien u gebruik maakt van offline of online kanalen van Construsoft zoals hierboven beschreven als onderdeel van een werkgever, educatieve organisatie of elke andere organisatie, dan kunnen we ook persoonlijke informatie van die organisatie verzamelen. Persoonlijke informatie betekent in dat geval informatie waarmee u identificeerbaar bent voor Construsoft. Normaalgesproken bepaalt u welke persoonlijke informatie u met ons deelt als onderdeel van een organisatie, al kan het voorkomen dat onze producten of diensten specifieke informatie van u nodig hebben (bijvoorbeeld voor online support). Het kan dan de volgende informatie betreffen: 

  • Emailadres
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Bedrijfsgegevens
  • Land
  • Functie
  • IP-adres
  • MAC-adres
  • Of andere persoonlijke informatie, indien gevraagd 

 

Construsoft gebruikt uw persoonlijke informatie om de producten en diensten te verbeteren, om contact met u op te nemen, voor onderzoeksdoeleinden, voor gerichte marketing- en verkoopactiviteiten, voor gerichte content en om uw wens voor onze producten en diensten te behartigen. Hiertoe kan het mogelijk zijn dat informatie wordt gedeeld met leveranciers van de door ons geleverde software en/of met onze buitenlandse kantoren. 

BEVEILIGING 

Bij Construsoft wordt gewerkt met een solide ICT-structuur, waarbij de veiligheid van gegevens zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Hiervoor zijn diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen. In alle lagen van de onderneming is een hoog bewustzijn van het belang van privacy en de bescherming van (persoonlijke) gegevens. 

GEBRUIK VAN COOKIES  

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 

GOOGLE ANALYTICS 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Facebook, LinkedIN, Twitter en soortgelijke media 
Op websites van Construsoft zijn knoppen en/of links opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIN en Twitter. Deze knoppen en/of links worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIN en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). 

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIN en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

NIEUWSBRIEF 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kunt u terugvinden in de instellingen van uw browser. 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: 

Construsoft B.V. 
Hengelder 16 
6902 PA Zevenaar 

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.