Přejít k hlavnímu obsahu

BIM implementace na nejvyšší úrovni

Zavedení BIM technologie do společnosti není jen o pouhém pořízení BIM softwarů. Jedná se o komplexní proces správné tvorby a výměny dat a informací o projektu - od návrhu, přes realizaci až po samotný provoz stavby. Správná BIM implementace přinese vyšší efektivitu firemních procesů, úsporu finančních nákladů a hlavně rychlejší výstavbu. 

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

Vsaďte na zkušenost!

Analýza

Kompletní analýza interních procesů společnosti a její vyhodnocení s ohledem na BIM a moderní trendy stavebnictví. 

Konzultace

Naši specialisté s vámi proberou možnosti, které BIM přináší a jak z této metodiky co nejvíce získat.

Implementace

V případě dohody zajistíme hladkou implementaci BIMu včetně dodávky softwarů a odborného zaškolení. 

BIM Dokumenty

Vaší společnosti zpracujeme potřebné dokumenty - BIM protokol, příručky, smlouvy a další přímo na míru!

Co vám přinese BIM?

Open BIM - ta správná cesta k úspěchu...

OPEN BIM je univerzální přístup ke společnému návrhu, realizaci a provozu budov založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Jedná se o iniciativu předních dodavatelů softwaru využívajících "Open BuildingSMART" datový model.

Projekty tvořené pomocí takovýchto programů a metodik obsahují přesné, spolehlivé a detailní informace potřebné ke správnému fungování BIM a realizaci projektu. OPEN BIM podporuje transparentní a zcela otevřený pracovní postup, který umožňuje členům se účastnit projektu bez ohledu na softwarové nástroje, které momentálně používají. Všechny naše produkty nesou označení "Open BIM" nástroje. Tedy světovou značku otevřenosti vůči jiným softwarovým produktům a výrobním strojům. BIM není jen o jednom softwarovém nástroji. Největší síla je ve spolupráci moderních nástrojů a správném "work-flow".

 

S námi přechod na BIM zvládnete snadno!

Po oboustranné dohodě o spolupráci s vámi projdeme stávající procesy, které se ve vaší společnosti vzhledem k potřebám BIMu objevují. Odborně je zanalyzujeme a navrhneme BIM řešení na míru vašim firemním potřebám. BIM technologie zavádíme do malých, středních i velkých společností ve více než 30 zemích světa. Znalosti získané napříč zeměmi nám dávají obrovskou výhodu a náskok před konkurencí. Samozřejmostí jsou naše programy pro vzdělávání zaměstnanců a odborná BIM školení pracovníků - architektů, projektantů, statiků, zhotovitelů, investorů apod. Při vašem pilotním BIM projektu se můžete spolehnout na naši odbornou asistenci.

Jaké výhody přináší BIM?

BIM pracuje s širokou škálou konstrukčních a mapovacích nástrojů. 3D scanování se stále častěji používá k vytváření nadmíru přesných 3D modelů prostoru i konstrukcí. Moderní nástroje vysílají tisíce laserových pulsů za vteřinu, aby vytvořily mračna bodů, která mohou být následně převedena do 3D modelu znázorňujícího charakteristiky skutečného prostoru, budovy nebo infrastruktury. Každý bod v mračně bodů obsahuje naměřená data a umožňuje tak v BIM softwaru vytvořit přesné modely reality. V případě rozsáhlejších objektů mohou být pro vytvoření přesného digitálního zobrazení použita letadla, nebo drony.

Různé profese mají různé požadavky na model. BIM dovoluje, aby odborníci různých profesí přispívali do modelu svými znalostmi a vstupy, což umožňuje dokonalou informovanost o stavu projektu. Rozmanité nástroje a funkce, z nichž mnoho je dostupných v cloudu, umožňují symbiotický přístup, který by jednoduše nebyl možný s použitím tužky a papíru či oddělených digitálních systémů.

Každá profese vytváří své specifické 3D modely, které jsou pak sloučeny do jednoho tzv. federativního konstrukčního modelu. Děje se tak v každé části projekčního procesu. Každá ze zainteresovaných stran může vkládat svůj obsah. Výsledkem je model, který obsahuje velké množství dat. Model je pak možné zobrazit tak, aby obsahoval jen požadovanou úroveň detailů (LOIN - Level Of Information Needed).

Digitální modelování také usnadňuje provádění změn – ať už konstrukčních či změn ve výkresech. BIM soubory obsahují databázi položek a konstrukčních dílců, které jsou vkládány z katalogu a obsahují inteligentní atributy jako náklady výrobce, rozměr atd. Tyto inteligentní objekty jsou pak použity k automatizaci některých kroků jako je např. součet oken nebo jiných položek, což šetří čas a snižuje riziko chyb.

BIM systémy obvykle zahrnují funkce jako je automatický monitoring veškerých aktivit - chcete-li historie veškerých činností na samotném projektu. Veškerá aktivita od založení projektu se ukládá. Pokud tedy někdo přidá soubor, stáhne data, přidá komentář, nahraje revizi dokumentu nebo třeba zadá úkol druhé osobě, vše zůstává uloženo v kartě aktivit. Žádné dohadování se s kolegy, zda někdo něco věděl, či nevěděl. BIM přináší kompletní přehled všech činností na projektu kdykoli potřebujete.

Přestože vytváření 2D výkresů a 3D modelů přináší řadu výhod, BIM dokáže víc. Některé systémy se dají použít pro tvorbu modelů obsahujících prvky jako čas, náklady apod., čímž vznikají komplexní balíčky dat jak v oblasti funkcionality, tak v oblasti konstrukce budovy. Moderní simulační nástroje umožňují modelovat potenciální dopady široké škály faktorů, od testování logiky (smysluplnosti) harmonogramu výstavby po analýzu množství slunečního světla na určité straně budovy během jednotlivých ročních období a předpokládaných úspor nákladů v průběhu času na základě energetické náročnosti budovy.

Vnější vzhled nové budovy bývá zpravidla tím, co upoutá oko diváka. Ti zvídavější z nich ocení strukturální vlastnosti, zvláště v případě rozsáhlých a vysokých objektů. Většinu těchto lidí nezajímají systémy mechanické, elektrické, vodovodní a požární ochrany a jiné vnitřní detaily, přesto jsou tyto systému velice důležité, protože umožňují správnou funkci budovy a zajišťují bezpečnost jejích obyvatel a návštěvníků.

Tyto systémy jsou velice komplexní. Některé z nich se mohou protínat a vzájemně se ovlivňovat, ale všechny potřebují své místo v konstrukci, aby byly splněny příslušné kvalitativní a bezpečnostní normy. BIM lze použít a implementovat ke sladění těchto a jiných systémů tak, aby nedošlo k žádným konstrukčním kolizím. Ideální je vymodelovat tyto systémy a jiné komponenty v digitálním modelu a označit možné problémy dříve než se tzv. „kopne do země“.

V 3D modelu je možné vytvořit série modelů, které zachycují každé stádium procesu konstrukce. U některých prvků těchto modelů lze nastavit automatickou aktualizaci, což šetří čas a úsilí během modelování.

Takovéto modely mohou být ukládány a následně konzultovány se stavebními inženýry, s dělníky na stavbě a jinými odborníky během samotné stavby. Díky tomu vzniká přesný plán, který krok za krokem popisuje ty nejmenší detaily pro všechny zúčastněné v procesu – jak pro lidi, tak pro stroje.

Nevýhodou klasických řešení tradičně bývá omezený přístup k datům. Cloudové aplikace přináší v tomto ohledu revoluční zlepšení – zpřístupňují sdílené informace všem, kteří je potřebují pro svou práci. Informace jsou přístupné na různých platformách, kdykoli a odkudkoliv – během služebních cest, jednání u investorů, ve výrobě nebo na staveništi.

Přestože digitální modely vytvořené s pomocí BIM systému (softwaru) jsou velmi užitečné, může dojít k situacím, kdy někteří členové týmu požadují tradičnější podobu zpráv, plánů, řezů, výkresů atd. BIM software to umožňuje. Jednoduše si vygenerujete nebo vytisknete výkres a report konkrétního prvku, sestavy nebo části modelu.

3D modely jsou přístupné všem uživatelům pracujícím na projektu ve všech jeho fázích a v požadovaných podrobnostech tak, aby kdykoliv mohli svou prací přispět do neustále doplňovaného modelu. 

Díky BIM modelům samotné projekty ožívají – děje se tak vytvářením rozšířených vizualizací a použitím smíšené reality. Už na stavbě pak kdokoliv může vidět finální podobu projektu (stavby). 

Toto je obzvlášť užitečné, když vytváříte zajímavé vizuální prezentace pro investory a jiné zainteresované strany nebo když se bavíte o konstrukčních změnách. Vše v působivém 3D prostředí.

 • Stovky BIM projektů
  po celém světě...
 • Stovky BIM projektů
  po celém světě...
 • Stovky BIM projektů
  po celém světě...
 • Stovky BIM projektů
  po celém světě...
 • Stovky BIM projektů
  po celém světě...
 • Stovky BIM projektů
  po celém světě...

Kontaktujte nás

Nevíte si rady s BIM implemetací? Jaké BIM softwary jsou pro Vás nejvýhodnější? 
Zanechte nám své kontaktní údaje, naši specialisté Vám rádi poskytnou veškeré informace potřebné pro správné rozhodnutí.

 

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.