Přejít k hlavnímu obsahu

BIM pro generální dodavatele

Dokonalé řízení rizik a přesné plánování jsou pro generální dodavatele stavebních projektů naprosto klíčové. Vše obvykle začíná vítězstvím v tendru na základě realistické nabídky s optimálně navrženou mírou zisku a již v této fázi vstupuje do života projektu BIM model obsahující všechny dostupné informace o zakázce a konstrukcích. Umístění BIM modelu do srdce projektu zefektivní generálním dodavatelům jejich práci. Informační model postaví plánování a řízení stavebního projektu na pevné základy založené na reálných hodnotách.

Řešení

Řízení rizik a plánování pro úspěšné realizace staveb

Maximální využití všech dostupných informací o konstrukci vždy v ten pravý moment má příznivý vliv na výsledek stavebního projektu jako nic jiného. Proces vytváření, řízení a sdílení informací generálním dodavatelem je naprosto zásadní pro úspěch a ziskovost projektu. Včasnou identifikací a předpovídáním rizik minimalizujete časové prodlevy a odbouráte nákladné chyby ve výrobní, logistické nebo konstrukční části projektu.

Tekla Structures pro generální dodavatele

Tekla poskytuje nejlepší nástroje pro koordinaci stavebních prací, odhady nákladů a množství materiálů, logistiku a plánování. BIM model Tekla Structures je zdrojem přesných, konzistentních a vždy aktuálních informací. Tekla pomáhá dodavatelům stavebních konstrukcí s efektivním řízením rizik a plánováním i těch nejnáročnějších projektů. Přehledné zpracování postupu přípravných prací i následujících etap výstavby jsou klíčem pro tu nejvyšší úroveň plánování, koordinaci prací a kontroly.

Více info

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.