Přejít k hlavnímu obsahu

BIM pro prefabrikované železobetonové konstrukce

Efektivita výrobního procesu výrazně ovlivňuje návratnost investic při výstavbě železobetonových prefabrikovaných konstrukcí. BIM zvyšuje kvalitu přípravných prací, zjednodušuje automatizaci, plánování a pomáhá minimalizovat množství chyb.

Řešení

BIM pro automatizaci výrobního procesu

Důkladná příprava a přímé využití dat informačního modelu přináší do výroby prefabrikátů výrazný nárůst produktivity. Provádění řízení, statických výpočtů a detailování se stejnými BIM daty vede k optimalizaci projektu. S BIM můžete snadno a včas zapracovávat změny, zkoumat alternativní řešení a komunikovat změny s ostatními profesemi. Se všemi potřebnými informacemi na jednom místě vám nic nebrání zvolit pro váš projekt to nejlepší řešení. Plánujte výrobu, zásobování a fáze výstavby. Odhalte potenciální problémy včas, redukujte časové prodlevy, omezte množství odpadu a kontrolujte plné vytížení všech spolupracujících složek. To vše s nejvyšší nabízenou úrovní profesionality.

 

Tekla Structures pro prefabrikované konstrukce

Využívání programu Tekla Structures pozitivně ovlivňuje všechny etapy projektu. Zvažte včas pro a proti každého z možných řešení prefabrikovaného projektu pomocí 3D BIM vizualizace a návrhu. Vytvářejte přesné a vždy aktuální 3D modely bohaté na informace, které budou přístupné všem stranám zúčastněným na projektu. Otevřený software Tekla nabízející propojení na automatizaci, statické programy a ERP systémy. Program Tekla Structures vám tak umožní integrovat návrh, projekci, výrobu a řízení projektu.

Více info

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.