Přejít k hlavnímu obsahu

Martin Maťašovský: Certifikaci buildingSMART můžete získat už i v Česku

 

V Česku a na Slovensku nově působí první certifikační orgán buildingSMART International, který poskytuje profesionální kursy v rámci problematiky BIM. Jedná se především o témata jako management informací na projektech s využitím BIM v souladu s ISO 19650, společného datového prostředí a dalších standardů. Absolvent kursu se následně může registrovat ke zkoušce organizace buildingSMART International, po jejímž absolvování získá jediný mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti BIM. Na podrobnosti jsme se ptali Martina Maťašovského ze společnosti Construsoft, která tyto certifikace jako první v ČR a na Slovensku poskytuje.

 

Můžete popsat organizaci buildingSMART International?

Je to celosvětový orgán se sídlem ve Velké Británii, který řídí digitální transformaci stavebního prostředí. Program profesionální certifikace byl vytvořen s cílem poskytnout mezinárodně uznávanou certifikaci pro openBIM. Má pobočky po celém světě, včetně Česka, kde jeho záležitosti řeší Odborná rada pro BIM (czBIM).

Kdo se do kursu profesionální certifikace buildingSMART může přihlásit?

V podstatě kdokoli, kdo má zájem si pro-hloubit znalosti v oblasti BIM, společného datového prostředí, mezinárodních standardů, jako jsou IFC, BCF, IDM a další. Mohou to být například BIM manažeři, projektanti, statici, zhotovitelé staveb a podobně.

A co tím získá?

Pro registraci k mezinárodní zkoušce buildingSMART a následnému získání mezi-národního certifikátu je potřeba absolvovat kurs, jenž zatím v ČR a SR nabízí pouze Construsoft. Absolvent získá profesní a konkurenční výhodu na trhu. V současnosti tento certifikát slouží jako ověření pro zaměstnavatele, že osoba má potřebné a dostatečné znalosti v oblasti BIM.

Jak samotný kurs probíhá?

Každý zájemce si může zvolit formu absolvování kursu, a to buď online prostřednictvím e-learningové platformy, nebo jedno-denním prezenčním kursem. Kurs je rozdělen do několika částí, je doplněn o rozsáhlé školicí materiály i videomateriály a za každou částí je krátký kvíz pro ověření nabytých znalostí. Kvalitu samotného školení i odbornost poskytovaných materiálů schvaluje a průběžně kontroluje organizace buildingSMART.

Kdo jsou školitelé pro jednotlivé oblasti kursu?

Každá část kursu má svého školitele s mnohaletými mezinárodními zkušenost-mi v oblasti BIM se zaměřením na různé profese. Školitelem je například Martin Jan Rosa, mimochodem první český držitel profesionální certifikace buildingSMART. Dále třeba Pavel Vlasák, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a externí recenzent České agentury pro standardizaci, nebo Ivo Kohoušek, průkopník zavedení technologie laserového skenování v ČR.

Kurzy a semináře

Kurs profesionální certifikace BuildingSMART je určen pro BIM manažery, projektanty, statiky, zhotovitele staveb, kohokoli, kdo má zájem si prohloubit znalosti v BIM.

Více informaci a možnost registrace na BIMseminare.cz.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.