Přejít k hlavnímu obsahu

Navrhujte kotvy Schöck Isolink® pro sendvičové stěny
přímo v Tekla Structures


Kotvy Schöck Isolink® jsou energeticky úspornou alternativou ke konvenčním prostorovým žebříčkům z nerezové oceli pro spojení jednotlivých vrstev sendvičových a poloprefabrikovaných stěn s tepelně-izolační mezivrstvou. Tyto kotvy mají uživatelé Tekla Structures možnost díky pluginu navrhovat již při tvorbě 3D konstrukce přímo v pracovním prostředí Tekla.

Schock Isolink

Inovace pro energeticky úsporné fasády.
Schöck Isolink®.

Prvky Schöck Isolink® ze sklolaminátové výztuže se vyznačují velmi nízkými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Termokotvy Schöck Isolink® zvyšují tepelně-izolační schopnosti poloprefabrikovaných stěn s tepelně-izolační mezivrstvou o 45 % (při srovnání hodnot součinitele tepelné vodivosti).

Díky vysoké hodnotě modulu pružnosti 60.000 N/mm2 a vysoké pevnosti v tahu chrání stěnu před vznikem trhlin a poškozením.

Zároveň plní Schöck Isolink® funkci kotevního a distančního prvku. Je vhodný jak pro podepřené tak i pro předsazené samonosné vnější stěnové desky a umožňuje výrobu velkoplošných fasádních poloprefabrikátů s tepelně-izolační mezivrstvou (až 6 x 12 m).

Malá velikost termokotev a jejich snadné zabudování přispívá ke zvýšení hospodárnosti výroby. Schöck Isolink® lze použít v kombinaci se všemi druhy tepelně-izolačních materiálů. Projektanti a prefy tak mají k dispozici stavební materiál budoucnosti zaručující souvislé zateplení fasády.

Schöck Isolink® má v kategorii fasádní kotvy certifikaci jako prvek vhodný pro pasivní domy.

Uživatelé Tekla Structures mohou pro návrh kotev přímo v modelu Tekla Structures použít plugin, který je k dispozici na Tekla Warehouse.  

Společnost Schöck zajišťuje servisní zabezpečení během celého procesu přechodu na výrobu s použitím kotev Schöck Isolink®. Kvalifikovaní poradci Vám zpracují technická řešení Vašich projektů a poskytnou všestrannou podporu při zabudování kotev Isolink® v panelárně.

Výhody:

  • Automatický návrh kotev přímo v softwaru Tekla Structures
  • Optimální tepelně-izolační vlastnosti prvku Schöck Isolink® (λ = 15 - 17 W/(m·K))
  • Možnost vytvoření velkoplošných panelů (až 6x12 m)
  • Možnost použití individuálních tepelněizolačních materiálů
  • Požární odolnost termokotev splňuje evropské standardy
  • Lze realizovat i s minimálním krytím výztuže
  • Možnost použití pro pasivní domy
  • Tloušťky stěn až 500 mm
Isolink
Isolink
Isolink
Isolink

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.