Přejít k hlavnímu obsahu
BIM Awards


Podpořte české projekty v soutěži Tekla BIM Awards 2021 


Hlasovat můžete do 20. června!

Tekla BIM Awards je prestižní mezinárodní soutěž stavebních projektů realizovaných v programu Tekla Structures, organizovaná společností Trimble Solutions. Lokální kolo soutěže Tekla BIM Awards 2021 pořádá společnost Construsoft, výhradní dodavatel softwaru Tekla Structures, a každoročně v něm soutěží nejlepší projekty z České republiky, Slovenska, Belgie, Polska, Portugalska, Nizozemska, Španělska, zemí Jižní Ameriky a další.

Do lokálního kola se letos přihlásil slušný počet soutěžících. O prvenství a postup do globálního kola soutěže bude bojovat 81 projektů.
Z tohoto počtu je pak 7 projektů registrovaných českými a slovenskými společnostmi.

Hlasování pro nejlepší modely právě probíhá. Modely jsou rozčleněny podle kategorií. Hlas je možné odevzdat i více projektům, jednomu projektu lze odevzdat však maximálně jeden hlas.

Podpořte české a slovenské projekty! Jejich seznam vám přinášíme níže: 

 

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – OBJEKT MRAK
Projekty menšího rozsahu
EXCON, a.s.

Objekt mraku je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí, určenou pro vypnutí pneumaticky předepnuté fólie ETFE zastřešení. Konstrukce „mraku“ je tvořena dvanácti různoběžnými příhradovými vazníky, které se vzájemně protínají. Tyto vazníky jsou tvořeny kruhovými trubkami a zavětrováním z táhel. Vazníky jsou vzájemně propojeny obvodovými prstenci, které tvoří kotevní profil pro folii a horní slouží i jako odvodňovací žlab.

Hlasujte
 

MOLO Lipno
Komerční projekty
Skála & Vít, s.r.o.

Aparmánový dům se nachází v blízkosti vodní nádrže Lipno. Železobetonová nosná konstrukce ve vyšších patrech kombinovaná se zděnými stěnami. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Střecha je tvořena ocelovo-dřevěným vaznicovým krovem. Nad posledním balkonem je ocelová konstrukce markýzy.

 

Hlasujte
 

Vyhlídkové MOLO Lipno
Projekty menšího rozsahu
Skála & Vít, s.r.o.

Vyhlídkové molo s restaurací zasahuje cca 150m do vodní nádrže Lipno. MOLO je založené na vrtaných železobetonových pilotách. Kombinuje železobetonové prefabrikované nosné konstrukce nad hladinou vody a monolitické železobetonové stropy nad 1.NP a 2.NP. Po obvodu mola je navrženo ocelovo-dřevěnné zábradlí. Ke stropu nad 1.NP je kotvena ocelová konstrukce markýzy.

Hlasujte
 

Ocelová konstrukce a obslužné plošiny pro HRSG kotel / Steel structure of Boiler house, staircase and service platforms for HRSG boiler
Industriální projekty
Allcons Industry s.r.o.

Předmětem projektu 19PBCH – CHP2 Kazincbarcika ocelové konstrukce a obslužných plošin pro HRSG kotel bylo vypracování dokumentace pro hlavní ocelovou konstrukci navazující na HRSG kotel a obslužné plošiny pro jeho obsluhu. Součástí dodávky Allcons Industry s.r.o. byla projekční a dílenská dokumentace a statický návrh styčníků ocelové konstrukce stojící vedle kotle – Boiler House, venkovní schodišťové věže, konstrukcí pro opláštění a obslužných plošin jak uvnitř konstrukce, tak na vzdušné straně kotle.

Hlasujte
 

Sanace ocelové konstrukce a potrubí na projektu Industrial Boiler INEOS / Reinforcement of existing duct design for Industrial Boiler INEOS
Projekty menšího rozsahu
Allcons Industry s.r.o.

Předmětem projektu bylo kompletní statické ověření již navržené konstrukce potrubního celku, který se skládá z šesti samostatných potrubí, a nový návrh ocelového podpůrného rámu. V rámci ověření původního návrhu potrubí byly zjištěny nedostatky v tomto návrhu a byla navržena sanace potrubních systémů. V dalším kroku byly kompletní potrubní systémy namodelovány v Tekle v původním stavu, byly odděleny části určené k demontáži a byla namodelována sanace – nové prvky.

 

Hlasujte
 

Strip Mall Spektrum – Čestlice
Komerční projekty
Industrial Design & Service a.s.

Hlavní nosná konstrukce objektu je železobetonová prefabrikovaná. V programu Tekla Structures byl vytvářen konstrukční model ocelových konstrukcí markýz, portálů, vnitřních vestaveb, schodiště a sekundární konstrukce pro opláštění. Hlavní markýza je navržena jako zavěšená na táhlech. Velkou výzvou byl návrh jednotlivých přípojů, které byly několikrát přepracovávány, aby splnili jak požadavky statické, tak i pohledové. 

Hlasujte
 

Ocelové konstrukce pro dopravu a zpracování vápence
Studentské projekty
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Projekt byl součástí diplomové práce, jejímž úkolem bylo staticky posoudit stávající nosné konstrukce a navrhnout zesilující opatření. Byly řešeny dva samostatně stojící objekty – dopravníkový most a nosná konstrukce pro silo se dvěma přidruženými pásovými dopravníky. Konstrukce jsou součástí technologického vybavení areálu výrobního závodu Kotouč ve Štramberku společnosti LB Cemix, s. r. o.

Hlasujte

Hlasovat v lokálním kole soutě Tekla BIM Awards 2020 můžete  do 20. června (12:00). Nejlepší modely postoupí do celosvětové soutěže Tekla Global BIM Awards 2022. 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.