Přejít k hlavnímu obsahu

 

Podpořte české projekty v soutěži Tekla BIM Awards 2023


Hlasovat můžete do 15. června!

Rekordní počet přihlášených projektů celkově a také rekordní počet projektů z Česka a Slovenska! To je letošní ročník lokálního kola Tekla BIM Awards 2023! O prvenství a postup do globálního kola soutěže bude bojovat celkem 132 projektů.
Z tohoto počtu je pak dokonce 16 projektů registrovaných českými a slovenskými společnostmi!

Tekla BIM Awards je prestižní mezinárodní soutěž stavebních projektů realizovaných v programu Tekla Structures, organizovaná společností Trimble Solutions. Lokální kolo soutěže Tekla BIM Awards 2023 pořádá společnost Construsoft, výhradní dodavatel softwaru Tekla Structures, a každoročně v něm soutěží nejlepší projekty z České republiky, Slovenska, Belgie, Polska, Portugalska, Nizozemska, Španělska, zemí Jižní Ameriky a další.

Hlasování pro nejlepší modely právě probíhá. Modely jsou rozčleněny podle kategorií. Hlas je možné odevzdat i více projektům, jednomu projektu lze odevzdat však maximálně jeden hlas.

Podpořte české a slovenské projekty! Jejich seznam vám přinášíme níže: 

 

Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS

Komerční projekty

Static Point spol. s r.o.

Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS je pětipodlažní budova nacházející se v Otrokovicích. Úkolem společnosti Static Point spol. s r.o. bylo provést optimalizaci konstrukcí a vytvořit výrobní dokumentaci na betonové i ocelové konstrukce. Veškeré konstrukce v nejvyšší podrobnosti byly modelovány v sjednoceném modelu v Tekla Structures.

Hlasujte
 

Rheinbrücke Duisburg

Projekty infrastruktury

Allcons Industry s.r.o.

Dálnice A40 spojuje Porúří s Dolním Porýním a Nizozemskem a má proto velký význam jak pro obyvatele regionu, tak pro místní ekonomiku. Dálnice A40 překračuje Rýn mezi okresy Duisburg-Neuenkamp a Duisburg-Homberg. Rýnský most Duisburg-Neuenkamp byl postaven v roce 1970 a dnes naráží na hranice své odolnosti.

Hlasujte
 

Ocelová konstrukce pod výsypkami hlubinného zásobníku

Studentské Projecty

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Projekt byl součástí bakalářské práce Jakuba Mikláše, která se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce pro přenos zatížení z výsypek BC4 a přidruženého technologického vybavení hlubinného zásobníku v Třinci.

Hlasujte
 

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov (TIOP)

Projekty infrastruktury

HESCON s.r.o.

TIOP je stavba sloužící dopravním účelům na Východním Slovensku. Slouží jako dopravní uzel propojující různé druhy dopravy včetně přecházející širokorozchodné tratě. Do tohoto času existující železniční zastřešení vlakového nástupiště bylo realizované jako železobetonová monolitická konstrukce, nový návrh pak jako návrh čistě ocelových prvků. K existujícímu provozu byla z kapacitních důvodů navrhnutá nová železobetonová provozně technologická budova PTB.

Hlasujte
 

Galerie transporteur

Průmyslové projekty

HESCON s.r.o.

Ocelová soustava prostorných příhradových vazníků představuje nosnou konstrukci technologické části průmyslové budovy sloužící na účely zpracování stavebních směsí. Objekt průmyslové haly se nachází ve výrobním areálu ve Francii, blízko mořského pobřeží. Řešený objekt je nově navrhnutá, logisticky přesně za definovaná část, která navazuje na stávající konstrukční celky.

Hlasujte
 

D3 – 0311 – SO204

Projekty infrastruktury

AFRY CZ s.r.o.

Most je navržen jako monolitická předpjatá konstrukce o 5 polích. Celková délka mostu je 135,5 metrů. Rozpětí jednotlivých polí mostu jsou navržena 20,0 + 28,0 + 28,0 + 28,0 + 20,0 metrů. Most převádí dálnici. Každý směr dálnice je veden po jedné samostatné konstrukci mostu. Šířka jednoho mostu je 14,45 m a celková šířka obou konstrukcí je 29,1 m.

Hlasujte
 

Indurating Hood

Průmyslové projekty

SteelPro 4 s.r.o.

Vývojové a produkční sídlo společnosti CROSS je pětipodlažní budova nacházející se v Otrokovicích. Úkolem společnosti Static Point spol. s r.o. bylo provést optimalizaci konstrukcí a vytvořit výrobní dokumentaci na betonové i ocelové konstrukce. Veškeré konstrukce v nejvyšší podrobnosti byly modelovány v sjednoceném modelu v Tekla Structures.

Hlasujte
 

Konstrukce pro předehřívač vsázky ve sklárně

Průmyslové projekty

Skála a Vít s.r.o.

Projekt řeší vestavbu do stávající haly mezi vlastní sklářskou tavící pecí a stěnou haly. Vestavba prochází střechou a slouží jako podstavec pro tepelný výměník mezi horkými spalinami z pece a vsázkou včetně recyklovaných střepů. Tepelnou výměnou se docílí předehřevu vsázky z odpadního tepla a tím úspory na energetickém zdroji.

Hlasujte
 

Konstrukce pro e-filtr na čištění spalin ve sklárně

Průmyslové projekty

Skála & Vít, s.r.o.

Projekt zpracovával ocelové konstrukce pro nové technologie modernizující sklárnu v Marinha Grande v Portugalsku. Projekt byl rozdělen do třech základních konstrukcí: Konstrukce pro e-filtr, plošina pro ventilátory a konstrukce vynášející komín. Konstrukce je na ploše 43x18metrů. Nejvyšší plošina konstrukce komínu je v +36,2m nad terénem.

Hlasujte
 

ELIZABETH SUBSTATION NEWARK

Průmyslové projekty

Hitachi Energy

Projekt rozvodny velmi vysokého napětí (69kV). Projekt je lokalizován v USA ve městě New Jersey. Společnost HITACHI ENERGY dodává plynem izolovanou rozvodnu. Projekt se sestává z hlinikového potrubí a ocelových kontrukcí vymodelovaných za pomocí SW Tekla structures. Samotná budova je dodána exerním subdodavatelem.

Hlasujte
 

Gold mine camp, Nalunaq, Greenland

Průmyslové projekty

Promstal enginneering s.r.o.

Účelem projektu je realizace stavebních objektů v projektu otevírání nového dolu na zlato v lokalitě Nalunaq, Greenland . Objekt se skládá z obytné části, společenské části a technologického zázemí.

Hlasujte
 

REKONSTRUKCE ČEZ STADIONU KLADNO

Sport a rekreace

EXCON, a.s.

Kladenský ČEZ stadion je jedním z nejstarších zimních stadionů v republice. V roce 1959 byl zastřešen ocelovou lamelovou skořepinou, navrženou Ing. Josefem Zemanem sloužící až do velké rekonstrukce, která byla dokončena na podzim 2022. V rámci rekonstrukce dostal stadion novou střechu, opláštění fasády, nové výplně otvorů, vzduchotechniku, nové prostory VIP a novinářskou tribunu.

Hlasujte
 

Bruce B 550 kV

Průmyslové projekty

Hitachi Energy

Projekt se zabývá vytvářením ocelových konstrukcí, které podpírají plynem izolované vodiče v hliníkovém plášti. Tyto hliníkové trubky s vodiči jsou vyráběny přímo společností Hitachi Energy. V hliníkovém plášti jsou vodiče odizolovány inertním plynem, takto zapouzdřené mohou být daleko blíže sobě. Díky tomuto lze rozvodnu umístit na mnohem menším prostoru, než jaký zabírá klasická rozvodna elektrické energie.

Hlasujte
 

Lávka přes řeku Vidnávku

Projekty menšího rozsahu

Promstal engineering s.r.o.

Jedná se o jednopolovou ocelovou konstrukci tvořenou lomenou ocelovou mostovkou, která je tvořená ze tří nosníků IPE 600, které jsou navzájem spojeny montážními spoji. Krajní nosníky jsou uloženy ve sklonu 8,3 % uloženy na elastomerových ložiscích.

Hlasujte
 

Rekonstrukce a rozšíření prostorů firmy Skála & Vít

Projekty menšího rozsahu

Skála & Vít, s.r.o.

V rámci rekonstrukce a rozšíření prostorů firmy Skála & Vít byla realizována nová zasedací místnost a ocelové schodiště. Veškeré návrhy konstrukcí a interiérů byly provedeny ve spolupráci s panem Ing. arch. Pošepným z architektonického ateliéru Adip. Zadáním pro architekta bylo navrhnout konstrukci tak, aby co nejvíce prezentovala to, čím se zabýváme. Tedy ocelové konstrukce.

Hlasujte
 

Asymetrická zavěšená lávka pro pěší a cyklisty v Radotíně

Projekty veřejného zájmu

EXCON, a.s.

Nová 110 m dlouhá lávka přes Berounku je zavěšena na jednodříkovém asymetrickém pylonu, který je kloubově uložen přímo na horním pasu příhradové konstrukce. Originální řešení vzniklo na základě přání architekta Pleskota, který byl i autorem architektonického a urbanistického řešení původní betonové lávky, kterou nová lávka nahradila.

Hlasujte

Hlasovat v lokálním kole soutěže Tekla BIM Awards 2023 můžete do 15. června. Nejlepší modely postoupí do celosvětové soutěže Tekla Global BIM Awards 2024.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.