Přejít k hlavnímu obsahu
BIM Awards


Tekla BIM Awards 2021 zná své vítěze!


Celkem 81 projektů v rámci lokálního kola se ucházelo o vítězství v soutěži Tekla BIM Awards 2021. Z tohoto počtu bylo pak 7 projektů registrovaných českými a slovenskými společnostmi. Celkový počet přihlášených projektů dosahuje každoročně vysokých čísel. Vítězům soutěže se věnuje dostatek prostoru v médiích a na sociálních sítích. Vítěz veřejného hlasování v rámci projektů z Česka a Slovenska v letošním roce získal 136 hlasů. 

Tekla BIM Awards je prestižní mezinárodní soutěž stavebních projektů realizovaných v programu Tekla Structures, organizovaná společností Trimble Solutions. Lokální kolo soutěže Tekla BIM Awards 2021 pořádá společnost Construsoft, výhradní dodavatel softwaru Tekla Structures, a každoročně v něm soutěží nejlepší projekty z České republiky, Slovenska, Belgie, Polska, Portugalska, Nizozemska, Španělska, zemí Jižní Ameriky a další.

Představujeme vám vítěze jednotlivých kategorií, kteří postupují automaticky do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards 2022, které se uskuteční v druhé polovině roku. Všem GRATULUJEME! Jednotlivé vítěze oceníme na Setkání uživatelů 2021 v Zaječí, kam vás všechny srdečně zveme. 

 

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – OBJEKT MRAK
Vítěz kategorie projekty veřejného zájmu
EXCON, a.s.

Objekt mraku je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí, určenou pro vypnutí pneumaticky předepnuté fólie ETFE zastřešení. Konstrukce „mraku“ je tvořena dvanácti různoběžnými příhradovými vazníky, které se vzájemně protínají. Tyto vazníky jsou tvořeny kruhovými trubkami a zavětrováním z táhel. Vazníky jsou vzájemně propojeny obvodovými prstenci, které tvoří kotevní profil pro folii a horní slouží i jako odvodňovací žlab.

Prohlédněte si projekt
 

MOLO Lipno
Vítěz kategorie komerční projekty
Skála & Vít, s.r.o.

Aparmánový dům se nachází v blízkosti vodní nádrže Lipno. Železobetonová nosná konstrukce ve vyšších patrech kombinovaná se zděnými stěnami. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Střecha je tvořena ocelovo-dřevěným vaznicovým krovem. Nad posledním balkonem je ocelová konstrukce markýzy.


 

Prohlédněte si projekt
 

Vyhlídkové MOLO Lipno
Vítěz veřejného hlasování
Vítěz kategorie projekty menšího rozsahu
Skála & Vít, s.r.o.

Vyhlídkové molo s restaurací zasahuje cca 150m do vodní nádrže Lipno. MOLO je založené na vrtaných železobetonových pilotách. Kombinuje železobetonové prefabrikované nosné konstrukce nad hladinou vody a monolitické železobetonové stropy nad 1.NP a 2.NP. Po obvodu mola je navrženo ocelovo-dřevěnné zábradlí. Ke stropu nad 1.NP je kotvena ocelová konstrukce markýzy.

Prohlédněte si projekt
 

Ocelová konstrukce a obslužné plošiny pro HRSG kotel / Steel structure of Boiler house, staircase and service platforms for HRSG boiler
Vítěz kategorie industriální projekty
Allcons Industry s.r.o.

Předmětem projektu 19PBCH – CHP2 Kazincbarcika ocelové konstrukce a obslužných plošin pro HRSG kotel bylo vypracování dokumentace pro hlavní ocelovou konstrukci navazující na HRSG kotel a obslužné plošiny pro jeho obsluhu. Součástí dodávky Allcons Industry s.r.o. byla projekční a dílenská dokumentace a statický návrh styčníků ocelové konstrukce stojící vedle kotle – Boiler House, venkovní schodišťové věže, konstrukcí pro opláštění a obslužných plošin jak uvnitř konstrukce, tak na vzdušné straně kotle.

Prohlédněte si projekt
 

Ocelové konstrukce pro
dopravu a zpracování vápence

Vítěz kategorie studentské projekty
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Projekt byl součástí diplomové práce, jejímž úkolem bylo staticky posoudit stávající nosné konstrukce a navrhnout zesilující opatření. Byly řešeny dva samostatně stojící objekty – dopravníkový most a nosná konstrukce pro silo se dvěma přidruženými pásovými dopravníky. Konstrukce jsou součástí technologického vybavení areálu výrobního závodu Kotouč ve Štramberku společnosti LB Cemix, s. r. o. 

Prohlédněte si projekt

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.