Přejít k hlavnímu obsahu

Tekla BIM Awards 2024 zná své vítěze!


Rekordní počet 160 projektů v rámci lokálního kola se ucházelo o vítězství v soutěži Tekla BIM Awards 2024. Z tohoto počtu bylo pak 12 projektů českých a 2 slovenské . Celkový počet přihlášených projektů dosahuje každoročně vysokých čísel. Vítězům soutěže se věnuje dostatek prostoru v médiích a na sociálních sítích. Vítěz veřejného hlasování v rámci projektů z Česka a Slovenska v letošním roce získal 235 hlasů. 

Tekla BIM Awards je prestižní mezinárodní soutěž stavebních projektů realizovaných v programu Tekla Structures, organizovaná společností Trimble Solutions. Lokální kolo soutěže Tekla BIM Awards 2024 pořádá společnost Construsoft, výhradní dodavatel softwaru Tekla Structures, a každoročně v něm soutěží nejlepší projekty z České republiky, Slovenska, Belgie, Polska, Portugalska, Nizozemska, Španělska, zemí Jižní Ameriky a další.

Představujeme vám vítěze jednotlivých kategorií, kteří postupují automaticky do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards 2024, které se uskuteční v druhé polovině roku. Všem GRATULUJEME! Jednotlivé vítěze patřičně oceníme. 

 

Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny

Vítěz kategorie projekty veřejného zájmu

APF Design

Projekt novostavby nemocniční budovy „CKTCH – výstavba nové budovy pro pacienty po transplantacích orgánů“, nacházející se v nemocnici Brno, je kompletně navrhovaný za pomocí BIM nástrojů. Objednatel v podobě „Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie“, si pro architektonický návrh vybral zkušeného generální projektanta s nemocničními objekty „LT PROJEKT a.s.“.

Projekt

 

Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové

Vítěz kategorie sport a rekreace

SKÁLA & VÍT, s.r.o.

Malšovická aréna vznikla v letech 2022 a 2023 na místě dřívějšího Všesportovního stadionu v Hradci Králové. Ten byl postaven již v roce 1970, o patnáct let později k němu byla vztyčena i „slavná lízátka“, která díky nadšení realizačního týmu, zůstala zachována i pro novou arénu.

Projekt

 

Mokré odprášení kotle-ocelárna Monlevade

Vítěz kategorie průmyslové projekty

Allcons Industry s.r.o.

V rámci zakázky Monlevade Allcons Industry dodal statické výpočty a výrobní dokumentaci pro technologické celky tzv.mokrého odprášení kotle. Odprášení v průmyslu má důležitý vliv na ochranu životního prostředí. Omezuje uvolňování škodlivých látek do ovzduší, což přispívá k udržitelnému a zdravému životnímu prostředí.

Projekt

 

Obloukové nadjezdy na stavbě D3 Třebonín – Kaplice nádraží

Vítěz kategorie malé projekty

AFRY CZ s.r.o.

Začátkem roku 2022 byla zhotovitelem Metrostav Infrastructure zahájena výstavba úseku dálnice D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží. Tento úsek je předposlední částí budované dálnice mezi Českými Budějovicemi a Rakouskem. Do soutěže je přihlášena trojice mostů budovaných na tomto úseku. Jedná se o rámový dálniční most.

Projekt

 

Návrh nosné železobetonové desky bytového domu

Vítěz kategorie studentské projekty

VUT Brno - Václav Vilímek

Bakalářská práce se zaměřuje na statický výpočet železobetonové monolitické stropní konstrukce, prefabrikovaného schodiště bytového domu v Sedlešovicích a vytvoření kompletního 3D modelu s výztuží metodou BIM. Pro vypočet vnitřních sil byl použit program SCIA Engineer 21.1, kde byl vytvořen 2D model desky a 3D model schodiště.

Projekt

 

201 CYKLOLÁVKA CEZ R1

Vítěz kategorie projekty infrastruktury

STAT-KON, s.r.o.

Jedná sa o mestskú cyklistickú trasu Hušták-Kráľová, kde vetva B (Cyklolávka ponad R1) je situovaná v mestskej časti Banskej Bystrice – Radvaň. Vetva B s hlavným objektom cyklolávky ponad R1 plní funkciu spojenia západnej a východnej časti mestskej štvrte Radvaň. Lávka je navrhnutá ako visutá s jedným skloneným pylónom a so závesmi umiestnenými na vonkajšom okraji hlavného poľa.

Projekt

 

Obloukové nadjezdy na stavbě D3 Třebonín – Kaplice nádraží

Vítěz kategorie veřejné hlasování

AFRY CZ s.r.o.

Začátkem roku 2022 byla zhotovitelem Metrostav Infrastructure zahájena výstavba úseku dálnice D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží. Tento úsek je předposlední částí budované dálnice mezi Českými Budějovicemi a Rakouskem. Do soutěže je přihlášena trojice mostů budovaných na tomto úseku. Jedná se o rámový dálniční most.

Projekt

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.