Přejít k hlavnímu obsahu

Tekla Structures 2020 je nyní k dispozici!


Tekla Structures 2020 je k dispozici! Kromě nového designu produktu (logo, ikony apod.) přináší nová verze mnoho vylepšení a moderních funkcí! Pokročilé funkce loftového plechu, vylepšení v oblasti vyztužování betonových konstrukcí, novinky v oblasti výkresu a vytváření předloh, zobrazení pohledů výkresu v modelu, nové nástroje pro bednění, vylepšená spolupráce s Trimble Connect, novinky pro úpravu geometrie modelu apod. Poznejte Teklu 2020, která vám dokáže zefektivnit vaši práci. 

Soubory ke stažení

Licenční soubory jsou průběžně rozesílány zákazníkům, kteří mají aktivní službu Maintenance.

 

VYBRANÉ NOVINKY TEKLA STRUCTURES 2020  


Nové možnosti loftového plechu

V předchozí verzi Tekla Structures bylo možné vytvářet loftové plechy mezi jednoduchými konstrukčními objekty jako je přímka, oblouk nebo kružnice. Novinkou je možnost vytvořit loftový plech mezi polygonálními konstrukčními objekty. Ty se mohou skládat právě z výše zmíněných základních tvarů. Následná úprava tvaru je možná pomocí přímé manipulace. Novinkou je také možnost vytvářet rozvinuté výkresy loftových plechů. Samozřejmostí je rovněž vyřezávání otvorů a ořezávání těchto entit.

Nové možnosti loftového plechuNové možnosti loftového plechu

 

 

Lepší vykreslování objektů

Lepší vykreslování objektů v modelu a další drobné změny

V modelovém prostředí se setkáme s více či méně viditelnými drobnými vylepšeními. Mezi jedno z hlavních vylepšení, které je viditelné na první pohled, patří nové zobrazení v režimu DirectX. Toto zobrazení umožňuje zobrazit skryté hrany objektů čárkovanou čarou. Tímto se výrazně zpřehledňuje celkové zobrazení, a navíc se zvyšuje dostupný výkon programu v modelovacím prostředí.

Mezi další novinky patří například vylepšené možnosti numerického zadávání souřadnic s použitím pojmenování os x, y, z a nebo dokonalejší ovládání pohybu souřadnic i celých prvků s pomocí funkce přímé manipulace. V tomto případě si můžeme zvolit ve které rovině či směru se budeme pohybovat. Samozřejmostí je numerické zadávání hodnot posunu. Další vylepšení se objevilo v možnostech trasování, kdy je nyní možné nastavit přichytávání k mřížce (možnost nastavit rastr mřížky) nebo lze nadefinovat trasování pomocí úhlů. Malým grafickým vylepšením je vzhled zachytávacích symbolů.

ZachytáváníZachytávání

Zobrazení pohledů výkresu v modelu

Úplnou novinkou je zobrazení pohledů obsažených v jednotlivých výkresech přímo v modelovém prostředí. Výhodou je samozřejmě okamžitý přehled o tom, které pohledy jsou obsaženy ve výkrese. Zároveň je možné zobrazit i hloubku vybraného pohledu a podle této hloubky i ořezat samotný model. Pomocí přímé manipulace je možné upravit oblast pohledu, a dokonce měnit směr pohledu. Okamžitě také poznáme, kterými prvky pohled řeže a na které se pouze dívá. Tato nová funkce je dostupná pro všechny typy výkresů (projekční, výkresy dílců i položek).

Zobrazení pohledů výkresu v model

 

Tekla Structures je dokonaleji propojena s Trimble Connect

Tekla Structures a Trimble Connect (CDE řešení společnosti Trimble) byly i v minulosti velice úzce propojeny a poskytovaly tak velice snadnou vzájemnou kooperaci. V nové verzi Tekla Structures 2020 se toto vzájemné propojení ještě prohloubilo. Základní změnou je, že již při zakládání nového modelu je možné současně založit i nový projekt v Trimble Connect a programy propojit již na začátku práce. Tato skutečnost vede k ještě dokonalejšímu propojení a vzájemné spolupráci programů, kdy si uživatel může v Tekle zobrazit totožný pohled jako v Trimble Connect nebo naopak. Samotné nahrávání i stahování modelů v Tekla Structures je mnohem jednodušší a došlo také k přehlednějšímu zobrazení úkolů v daném projektu. Vyzkoušejte sílu tohoto propojení ještě dnes.

Trimble Connect x Tekla Structures

 

Efektivnější práce s předlohami všech typů výkresů

Efektivnější a pohodlnější editace a vytváření předloh pro výkresy v plně grafickém prostředí. Nová verze Tekla Structures představuje samostatný editor předloh výkresů, který je možné vyvolat přímo z dialogu nastavení výkresu. Objevte nové možnosti tohoto nového nástroje.

 

Vylepšení Tekla Model Sharing

Služba Tekla Model Sharing nově nabízí možnost sdílení firemního nebo projektového nastavení, které je uloženo v adresářích XS_FIRM a XS_PROJECT. Díky této funkci je velice jednoduché sdílet jak samotný model, tak i nejrůznější nastavení. Log sdílení nově zobrazuje nejen číslo ale také komentář k nahraným změnám v modelu. Před odesláním změn, si může každý uživatel ještě prohlédnout všechny změny, které na modelu nebo ve výkresech udělal. Tím získává absolutní přehled o změnách. Vylepšeno bylo také přiřazení oprávnění jednotlivým členům pracujícím na projektu a zamykání objektů ve sdíleném modelu.

 

Vylepšení příkazů v nástroji sada armovacích prutů

Přibyla nová informace týkající se pořadí vrstev prutů, kde je pořadí znázorněno poziční značkou. Pořadí těchto vrstev je možné měnit, a to za pomocí nástrojů, které jsou umístěny v plovoucím okně a umožňují snadné ovládaní pořadí jednotlivých vrstev pořadí výztuží.  Sada armovacích prutů

Ke změnám došlo i u nastavení krytí stran prvků. Nyní je možné nastavit krytí pro každou stranu prvku samostatně a nemusí se provádět ručním domodelováním.

aaaaaaa

Novinkou je i definování konkrétního krytí výztuže, a to v globálním nebo lokálním souřadnicovém systému prvků.

bbbbbbb

Dalším vylepšením prošlo i přidání plochy vyztužení. U tohoto nástroje je nyní možné přidat vyztužení, a to na základě vybraného polygonu. Dříve bylo možné přidat pouze celou plochu a následně doupravit výztuž do požadované pozice.

 

Nové uživatelské rozhraní, pro nastavení katalogu výztuží

Ke značnému usnadnění došlo u katalogu armovacích prutů. Dříve bylo možné upravit katalog výztuží pouze v souboru rebar_database.inp. Nyní je možné tento katalog snadno upravovat již přímo v spuštěném programu. Všechny informace týkající se prutů jsou přehledně seřazeny tak, aby byly přehledné a umožnily efektivnější úpravy v tomto katalogu.

ui

 

Vylepšení nástroje pro vytažení výztuže a zobrazení v tabulkách

Oproti předcházejícím verzím došlo k vylepšení nástrojů pro zobrazení vytažené výztuže, a to nejenom v nástroji v tabulkách výpisů výztuží. Nyní je možné zobrazovat i koncové spojky, kotvy jak v tabulkách, tak i v nástroji pull out. Rovněž přibyla možnost editovat tvar těchto prvků v editoru symbolů.

picture1314

 

Nové nástroje pro systémové bednění stropů, stěn, sloupů atd.

Jednou z největších novinek je zakomponování nástrojů pro vytváření stropního a stěnového systémového bednění do instalace Tekly 2020. Tyto nástroje bylo možné dříve instalovat pouze s aktivní službou Maintenance. Bednění jsou umístěna v horní liště nebo je možné je najít pod aplikacemi a komponentami v liště boční.

 

Více informací naleznete na www.tekla.com/2020.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.