Přejít k hlavnímu obsahu
Tekla Structures 2022 je nyní k dispozici

Tekla Structures 2022 je nyní k dispozici!


Tekla Structures 2022 je k dispozici! Novinky a zdokonalení v této verzi se týkají projektování napříč materiály i práce ve výkresovém prostoru. Zvýšení počtu povolených znaků, nové přepínače viditelnosti/průhlednosti, vylepšení nástroje Sady armovacích prutů, změna automatického ukládání a jiné. Změn a novinek je hodně. Poznejte Teklu 2022, která ještě více zefektivní vaši práci. Tekla Structures 2022 - stále jiná, vždycky lepší...

Setkání uživatelů 2022

Kompletně vám novou verzi představíme na Setkání uživatelů, které letos proběhne online v měsíci září.  
 

Oficiální webová stránka

Klikněte na oficiální anglickou stránku, kde naleznete kompletní přehled novinek pro verzi 2022.

 

Soubory ke stažení

Informace ke stažení nové verze Tekla Structures 2022, včetně českého prostředí, knihoven Construsoft apod. jsou k dispozici zde! 

Licenční soubory jsou průběžně rozesílány zákazníkům, kteří mají aktivní službu Maintenance, v případě dotazů se obracejte na licence@construsoft.cz.

 

VYBRANÉ NOVINKY TEKLA STRUCTURES 2022  


1.    Byl zvýšen počet znaků, které lze použít v názvech, popisech a cestách ke složkám. Název vlastnosti může nyní obsahovat až 61 znaků namísto dříve podporovaných 21 znaků.

Tekla Structures NovinkyTekla Structures Novinky

 

2.    Je možné využít vlastní překladové řetězce v panelu vlastností a v pásu karet skrze rozšířenou možnost XS_MESSAGES_PATH

Tekla Structures Novinky

 

3.    Tekla Structures verze 2022 již nelze instalovat v systémech Windows 7, Windows 8.0 a Windows Server 2008

Tekla Structures Novinky

 

4.    Nové přepínače viditelnosti/průhlednosti prvků pro referenční modely odděleně od viditelnost prvků a komponent.

Tekla Structures Novinky

 

5.    Nový typ objektu výztuže: Dílec výztuže. Pomocí funkcí pro dílce výztuže lze vytvořit detailní vlastní sítě. To poskytuje maximální flexibilitu při vykazování a zobrazování v prefabrikovaných projektech.

Tekla Structures Novinky

 

6.    Sady armovacích prutů nyní dokonale kopírují líc geometrie, řezy a prohlubně jsou rozpoznány a modelování je intuitivní. Další rameno výztuže lze přidat pouhým kliknutím myši, aniž by bylo nutné používat další vstupy. Výztužný prut využívá geometrii k odvození krytí a nebo orientace.

Tekla Structures Novinky

 

7.    Výrobní výkresy je nová, efektivnější a jednodušší metoda pro vytváření výkresů položek, dílců a betonových dílců. Díky této nové funkci může uživatel vytvářet výkresy jednotlivých položek a výkresy dílců ve stejném uživatelském rozhraní, přičemž jako šablonu může použít buď nastavení, nebo jiné vytvořené výkresy.

Tekla Structures NovinkyTekla Structures Novinky


 

8.    Nyní mohou všechny zúčastněné strany automatizovat hodnocení životního cyklu a uhlíkové stopy na životní prostředí prostřednictvím služby Trimble Connect. Kromě toho mohou Tekla Structures a Tekla Structural designer odesílat množství materiálu přímo do OneClick LCA a získat tak certifikované posouzení životního cyklu.

Tekla Structures Novinky

 

9.    Definujte zatížení pomocí Hollowcore Load Manager a spravujte výpočty pomocí aplikace Hollowcore Integration - integrované řešení výpočtu prutů pro dutinové panely (a další podobné předpjaté podlahové výrobky).
 

Tekla Structures NovinkyTekla Structures Novinky

 

10.    Interval automatického ukládání změn modelu je nyní založen na čase, nikoli na počtu příkazů jako dříve. Nyní je číslo, které zadáte do prvního políčka, počet minut, po kterých Tekla Structures model automaticky uloží.

Tekla Structures Novinky

 

11.    Barva referenčních čar přichycení v režimu kreslení je nyní světle modrá, stejná jako v režimu modelování. Dříve byla tmavě modrá. Také symboly přichycení jsou nyní v režimu kreslení zřetelnější.

STARÉ

Tekla Structures Novinky

 

NOVÉ

Tekla Structures Novinky

 

 

12.    Do kategorie Zobrazení výkresu v dialogovém okně Rozšířené možnosti byla přidána nová pokročilá možnost XS_VIEW_FRAMES_VISIBLE, která je specifická pro uživatele. Hodnota FALSE, rámečky výkresového pohledu skryje, dokud na ně neukážete ukazatelem myši. Toto je výchozí hodnota. Pokud tuto rozšířenou možnost nastavíte na hodnotu TRUE, budou rámečky pohledu výkresu viditelné neustále.

Tekla Structures Novinky

 

13.    Rozteče lze nyní řídit rovnoměrně ve všech modelech výztuže. 

Ve vlastnostech sady armovacích prutů: Rozložení a Způsob vytvoření
Tekla Structures Novinky
Ve vlastnostech změny (patner vlastností výztuže): Nová kategorie speciální vlastnost a Způsob vytvoření
Tekla Structures Novinky

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.