Přejít k hlavnímu obsahu
Tekla Structures 2024 je nyní k dispozici!

Tekla Structures 2024 

Tekla Structures je jedním z nejpopulárnějších a nejvýkonnějších softwarů pro tvorbu konstrukčních modelů a dokumentace stavebních konstrukcí. V tomto článku vám představíme některé z novinek a vylepšení, které přináší nová verze programu Tekla Structures 2024. Mezi nimi najdete například nové funkce pro modelování a vizualizaci konstrukcí, podporu pro nové typy exportu a následnou integraci s dalšími aplikacemi a mnoho dalšího. Pokud chcete zjistit více o tom, co vám nová verze programu Tekla Structures nabízí, čtěte dále.

Oficiální webová stránka
Klikněte na oficiální anglickou stránku, kde naleznete kompletní přehled novinek pro verzi 2024.
Soubory ke stažení
Informace ke stažení nové verze Tekla Structures 2024, včetně českého prostředí, knihoven Construsoft apod. jsou k dispozici zde! 
Licenční soubory jsou průběžně rozesílány zákazníkům, kteří mají aktivní službu Maintenance, v případě dotazů se obracejte na licence@construsoft.cz.


Seznam vybraných novinek

Jednodušší orientace v modelu 

Tekla Structures nyní používá stejnou interaktivní ikonu rychlé rotace pohledů jakou znáte z Trimble Connect. Změna pohledu je tak rychlejší a intuitivnější. Stačí kliknout na jednotlivé vrcholy os pro pohled v jiné rovině kolem bodu rotace se zachováním aktuálního detailu bez potřeby opětovného přibližování pohledu. 
Jednodušší orientace v modelu

 
Nové funkce pro trasování

S novým zachytáváním bodů paralelních k hranám objektů, referenčním čarám nebo čarám mřížky bude modelování v 3D prostoru ještě pohodlnější. Po určení prvního bodu stačí kurzorem vybrat paralelně umístěný objekt a pokračovat standardním způsobem zadávání vzdálenosti.
Nové funkce pro trasování
Nové funkce pro trasování

Další novinkou je vylepšené zachytávání na kolmice a průsečíky prvků také v rámci ploch prvků. Předchozí verze umožňovala zachytávání pouze na hranách prvků.
Nové funkce pro trasování

 
Interaktivní tvorba šroubových spojů

Zcela nové a inovativní zadávání šroubových spojů naleznete po spuštění příkazu šroub. Na výběr je ze tří způsobů zadávání těchto spojů. První způsob podle plochy vám dovolí zadat polohu šroubové skupiny trasováním od hrany prvku nebo plechu (je možné si vybrat) a automaticky zvolí spojované položky a dopočítá řeznou délku. V průběhu si můžete také zvolit orientaci šroubu.

Druhý způsob je velice podobný, jen výběr spojovaných prvků je na uživateli. Tento způsob se bude bezpochyby hodit pro komplikovanější spoje, kde ne všechny prvky je třeba prošroubovat.

Poslední možností je standardní zadávání šroubového spoje pomocí výběru spojovaných prvků a osy šroubového spoje. Pokud by se ale tedy nové možnosti zadávání neosvědčily, je možné používat zadávání jako v předchozích verzích Tekly. 

Interaktivní tvorba šroubových spojů

 
Vylepšené možnosti kopírování vlastností

Na základě podnětů uživatelů Tekla Structures přibyla další možnost hromadného kopírování parametrů objektů v modelu, výkresu, a dokonce i mezi modely a výkresy. Úpravy jsou tak rychlejší, než kdykoli dřív. Samozřejmostí je i použití klávesových zkratek SHIFT+C pro zkopírování a SHIFT+V pro provedení změny.

Do schránky je možné nahrát si předvolby pro definované typy objektů a stejným typům objektů je pak vkládat. V praxi to znamená, že vlastnosti plechu je možné vložit pouze plechu.

 
Všechny nástroje výkresového prostředí mají boční panel vlastností

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Boční panel vlastností ve výkresu už zobrazuje nastavení pro všechny nástroje, které doposud chyběly:

 • Symbol
 • Text
 • Obrázek
 • DWG/DXF
 • Odkaz k jinému výkresu
 • Hypertextový odkaz
 • Značka revize
 • Zkosení hran

Díky tomu bude práce s výkresy ještě efektivnější a přehlednější, méně vyskakovacích oken a více prostoru pro práci.

 
Nové možnosti definování barvy objektů ve výkresech 

Ve výkresech si nově můžete vybrat z více barev, případně si nadefinovat barvu vlastní. S přepracovaným interaktivním náhledem tisku snadno změníte barvu a tloušťku všech čar i těsně před tiskem. Novou RGB paletu můžete použít i v šablonách nebo přes OpenAPI.

Nové možnosti definování barvy objektů ve výkresech Ve výkresech si nově můžete vybrat z více barev, případně si

 
Výška textu při exportu do DWG

Výkresy v Tekla Structures se snaží vyhovět i nejpřísnějším regulím a tak podporují již dva standardy pro metriku písma, výchozí em a nový CAP (CAD). S novým nastavením CAP tak výška textu ve výkresu Tekla Structures odpovídá výšce textu v DWG souboru. Tuto metriku podporují samozřejmě i šablony na výkresech.

Výška textu při exportu do DWG

 
Nové formáty pro export - DGN a 3D PDF

Abychom vyhověli požadavkům v projektech infrastruktury (včetně mostů), přidali jsme podporu exportu výkresů do formátu Bentley Systems MicroStation DGN (V8). Přímý export do formátu DGN pomáhá předcházet riziku ztráty dat spojenému s vícekrokovými pracovními postupy převodu výkresů z DWG do DGN. Nový export lze provést ve stejném dialogovém okně jako u formátů DWG a DXF, což umožňuje flexibilně ovládat úrovně DGN na základě pravidel a k nim přidružených barev, stylu a tloušťky čar, včetně hromadného exportu.


Současně jsme integrovali nejstahovanější rozšíření z Tekla Warehouse – Export do 3D PDF. Export podporuje aktuální barvy modelu, informace o modelu seskupené dle fází nebo prvků a soubor vlastností definovaný v IFC exportu.

 

Nový dialog pro definování vlastností IFC

Definování souboru vlastností IFC pro objekty je nyní snadné a nevyžaduje již odborné znalosti ani aplikace třetích stran. Abyste vyhověli požadavkům projektu, máte nyní plnou kontrolu nad vlastnostmi modelových objektů v souborech IFC (IFC2x3, IFC4 / 4.3).

 • Snadné vyhledávání a mapování vlastností Tekla na vlastnosti IFC pomocí nového uživatelského rozhraní.
 • Export libovolného souboru vlastností BuildingSMART.
 • Snadné zahrnutí nebo vyloučení vlastností bez jejich odstranění ze seznamu.
 • Filtry skupiny objektů pro zahrnutí pouze relevantních vlastností přidružených objektů.


Nový dialog pro definování vlastností IFC

 
Dokonalejší tvorba solid prvků

Přesnější tvorba solid prvků, což v případě tenkých loftových plechů má za následek realističtější zobrazení modelu, znamená žádné vnitřní čáry, pokud nejsou potřeba. Důležitější je ovšem správná hodnota hmotnosti u těchto prvků.

Dokonalejší tvorba solid prvků

 
Přesnější vytváření armování u složitých prvků

Využívejte sady prutů k ručnímu vyztužení betonových konstrukcí:

 • v budovách: šikmé desky, rampy a schody
 • v infrastruktuře: mosty, tunely, opěrné zdi

Vylepšená metoda generování prutů zajišťuje správnou geometrii prutů.

Přesnější vytváření armování u složitých prvků

Pomocí faktoru vyhlazení můžete dodatečně ručně opravit geometrii výztuže, pokud vidíte neplatné nebo klikaté výztuže. Nachází se v uživatelsky definovaných atributech sady armovacích prutů.

Přesnější vytváření armování u složitých prvků

 
Rychlejší zobrazování prvků v modelu

Otevírání pohledů v modelu je nyní u některých modelů až šestkrát rychlejší a má až třikrát menší spotřebu paměti. Urychlení se týká především modelů, které obsahují mnoho stejných položek (itemů), jako je například prvky lešení, spojovací materiál, zabudované prvky prefabrikátů. Nová logika generování geometrie vytvoří geometrii objektu pouze jednou a používá ji všude při vykreslování pohledu na model.

Rychlejší zobrazování prvků v modelu
 
Více možností při vytváření pravidel kótování

Na základě požadavků zákazníků byla vylepšena pravidla automatického kótování ve výkresech položek, dílců a betonových dílců.

 • Automatické kótování šroubů pomocí pravidla s filtrem
 • Kóty skupin prutů jsou přehlednější a využívají nejbližšího bodu namísto vzdáleného

Více možností při vytváření pravidel kótování

Více možností při vytváření pravidel kótování

 • Nově se objevila možnost pro měření od Středového bodu, např. pro kótování polohy šroubů na čelní/patní desce a možnost Žádný pro kótování objektů bez vazby na okolní geometrii.
 
Lepší výsledky při klonování výkresů

Klonování výkresů nyní přináší lepší automatické výsledky. Vylepšena byla především logika pro klonování výkresů ocelových dílců, což ale zlepšilo i klonování výkresů betonových dílců.

Řešeny byly především problémy s objekty:

 • Odkazová čára míří mimo pohled
 • Překrývání značek v pohledu
 • Kóta umístěná mimo oblast pohledu
 • Překrývání pohledů na výkrese

Lepší výsledky při klonování výkresů
Lepší výsledky při klonování výkresů

 • Podařilo se redukovat přibližně 20 % výskytů těchto nedokonalostí. Konkrétně u kót mimo oblast pohledu se podařilo redukovat až 69 % výskytů.


Více informací

Pro více informací neváhejte sledovat naše webináře a události jako setkání uživatelů a nezapomeňte odebírat náš Newsletter (stačí vyplnit email ve spodní části stránky).

Podrobnější informace se můžete dozvědět na stránkách Tekla User Assistance v sekci release notes pro aktuální verzi programu Tekla Structures.

Dalším hodnotným zdrojem informací pro Vás mohou být články publikované na našem portálu uživatelské podpory. https://support.construsoft.cz/

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.