Přejít k hlavnímu obsahu

Využití BIM modelu ve stavebnictví


Pro efektivní a relevantní práci s koncepcí BIM je důležité mít k dispozici kvalitní 3D model, bez ohledu na modelovací nástroj, ve kterém byl model zpracován. Je samozřejmě důležité mít k dispozici další podklady jako například BEP (BIM Execution Plan) a další informace. V Construsoftu se snažíme právě takovýto 3D model co nejlépe vytvořit, používáme k tomu konstrukční nástroj Tekla Structures. Dále se snažíme mít také kvalitní CDE platformu, která nám umožní s těmito vyexportovanými daty dále pracovat.

Jakou výhodu může poskytovat přímé propojení s CDE

Obecně lze tvrdit, že modelovací nástroj a CDE platforma jsou na sobě nezávislé. Ovšem používání obou nástrojů od jednoho poskytovatele může přinášet výhody nad rámec standardních funkcí. Pár takových výhod si představíme při spolupráci Tekla Structures a Trimble Connect.

Mezi hlavní přednosti patří bezesporu možnost přímého importu a exportu 2D i 3D informací mezi oběma programy. CDE nám poskytuje vždy aktuální informace k danému projektu. Poté je potřeba data stáhnout na disk a následně s nimi pracovat. Obdobný postup by nás čekal při nahrávání dat zpět na CDE. Všechny tyto úkony nám odpadají při použití nástroje Trimble Connect přímo v Tekla Structures. Projektant má k dispozici veškeré relevantní data, které může přímo v modelu použít. DWG i IFC soubory mohou být použity jako reference a je možné s nimi rovnou pracovat. Dokonce máme i tu možnost, že modely není nutné ani stahovat a jen si je v modelovacím prostoru zobrazíme – v případě, že nejsou potřeba funkce dostupné pro reference. Podobně je možné přímo do zadaného umístění v CDE exportovat IFC modely nebo výkresy ve formátu DWG nebo PDF. Dokonce je možné výrobní výkresy připnout k objektu v IFC modelu, tím pádem se velice rychle dostaneme z modelu ke korespondujícímu výkresu bez nutnosti prohledávat složkovou strukturu.

Další skvělou funkcí je možnost do modelu nahrát 3D anotace (poznámky, popisové značky, kóty apod.), které jsou vytvořeny a do 3D modelu vloženy na základě již hotových výkresů. Touto funkcí můžeme kombinovat výhody čtení dat z výkresu i 3D modelu zároveň. Veškeré geometrické informace a návaznosti tak vidíme přímo ve 3D zobrazení a nemusíme je odměřovat nebo mít dokonce ve vedlejším okně otevřený výkres. Zároveň jsou k dispozici všechna data, která obsahuje IFC model.

Jakou výhodu může poskytovat přímé propojení s CDE
Obrázek 1 - Anotace vložené od IFC modelu na základě vytvořených výrobních výkresů - v tomto případě ocelové konstrukce. Tento způsob usnadňuje především čtení geometrických informací jednotlivých prvků.
 

Občas narazíme na projekt, který je opravdu velký a výsledný IFC soubor je rovněž obrovský. Pokud pracujeme s takto velkými daty můžeme občas narážet na limity výkonu zařízení – především těch mobilních. Trimble za tímto účelem vyvinul a umožňuje pracovat se speciálním formátem .tekla, který dokáže pro určité aplikace nahradit IFC model, především je však model řádově menší a lépe se s ním tak pracuje na slabších nebo mobilních zařízeních. Tento formát nemá za úkol nahradit plnohodnotný IFC model, ale pomoci k plynulejší práci v určitých situacích.

Výhod přímého propojení a spolupráce je samozřejmě mnohem více jako například zobrazování úkolů apod. Tyto však považujeme za ty nejužitečnější pro uživatele.

 

Výkazy ne jen na vyžádání od projektanta

Trimble Connect disponuje funkcí Datová tabulka, což je tabulkové zobrazení veškerých informací, které obsahuje IFC model. Uživatel má možnost si vytvářet své vlastní rozložení sloupců s daty. Je možné také vytvářet stromové zobrazení informací. Tyto struktury je možné ukládat a opakovaně používat. Data je možné vypisovat pro všechny prvky modelu, viditelné nebo vybrané prvky. Tato nastavení je možné ukládat, opakovaně používat a přepínat se mezi různými rozloženími sloupců.

Pokud je výsledné zobrazení informací vyhovující, je k dispozici možnost tisku, tisku do PDF nebo export do excelu. Následně je možné s daty dále pracovat. Kdokoli si tak může vytvořit výpisy na základě IFC modelu bez zbytečného zdržování.

 

Klasifikace objektů a datové standardy v IFC

Neustále kolem sebe slyšíme o klasifikaci nebo kategorizaci. Jedná se o postup jak jednoznačně identifikovat jednotlivé stavební prvky nebo entity podle předem zadaného systému a to nezávisle na projekčním nástroji. Tato data jsou pak zapsána do výsledného IFC souboru odkud s nimi lze dále pracovat. V Construsoftu se snažíme pro naše uživatele připravit nástroje, které jim práci při klasifikaci usnadní.

První nástroj, který je pro uživatele přístupný, nese název Datový standard Stavebnictví (DSS). Tento nástroj slouží primárně ke kategorizaci podle českého systému CCI, který zpracovává Agentura ČAS. Nástroj uživateli umožní pohodlně kategorizovat vybrané objekty modelu a našeptává mu jednotlivé kategorie. Po vyplnění těchto informací nástroj data k jednotlivým prvků modelu zapíše.

V případě, že uživatel potřebuje z jakéhokoli důvodu pracovat s jiným datovým standardem než je definovaný v IFC a zapisovat zde specifická data, jsme na to připraveni. Náš nový nástroj Dynamické vlastnosti umožňuje libovolným prvkům modelu definovat vybrané vlastnosti, které mohou být navíc řazeny ve stromové struktuře. Našim pilotním projektem k tomuto nástroji je práce s datovým standardem definovaným SFDI. Všechna tato data jsou součásti jak tvořeného modelu tak výsledného IFC souboru, do kterého se zapisují.

Klasifikace objektů a datové standardy v IFC
Obrázek 2 - nástroj dynamické vlastnosti umožňuje definovat libovolný datový standard pro libovolné prvky v modelu. V tomto případě se jedná o část datového standardu SFDI
 

Poslední představený nástroj se nazývá IFC Extender, který již podle názvu dovoluje rozšířit standardní funkce IFC exportu, který je přímo v Tekla Structures dostupný. Potřebné informace zadané k libovolným prvkům mohou být pomocí tohoto nástroje změněny, přejmenovány a exportovány do IFC. Zároveň mohou být také přepsány IFC typy souborů (například sloup, který standardně nese typ ifcColumn je možné exportovat jako ifcWall). Možnosti jsou neomezené, nicméně je potřeba mít na paměti, že typ musí být podporován samotným IFC formátem.

 

Závěr

Digitální dokumentace je dalším krokem v modernizaci stavebnictví. Snažíme se proto poskytnout uživatelům maximální technickou i nástrojovou podporu při práci s našimi produkty. Našim společným cílem je rozvoj oboru, kterému se věnujeme a který máme rádi.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.