Přejít k hlavnímu obsahu

Využití společného datového prostředí  na stavbě metra D

Využití společného datového prostředí  na stavbě metra D

Na stavbě prvního úseku metra D bylo v rámci projektu komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace nasazeno společné datové prostředí, a to ještě před samotným zahájením stavby na jaře roku 2022

SG Geotechnika dlouhodobě prosazuje efektivnější využití digitalizace ve stavebnictví a projekt metra D byl již ve fázi průzkumu vybrán pro využití společného datového prostředí (dále jen CDE). Kvalitně řídit projekty pomocí telefonu a e-mailu v současnosti již nelze, to platí zejména na projektech většího rozsahu. Vznikly proto různé nástroje, jedním z nich je společné datové prostředí, které slouží jako centrální uložiště informací, kam mohou přistupovat všichni účastníci projektu a spolupracovat napříč jednotlivými profesemi. CDE aplikace umožňují pokročilou práci i s informačními BIM modely staveb, a to v samotném CDE prostředí bez nutnosti pořizování a instalace softwarových nástrojů. CDE není pouze uložištěm informací, ale disponuje také základními funkcemi typu zadávání úkolů, kompletní komunikace na projektu, sdílení a schvalování dokumentů.

Využití společného datového prostředí na stavbě metra D předcházelo testování na interních pilotních projektech

Nasazení CDE na projektu komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace při výstavbě linky metra D v úseku Pankrác – Olbrachtova (dále jen projekt GTM) předcházelo jeho samotné testování na interních pilotních projektech menšího rozsahu společnosti SG Geotechnika. Na základě zkušeností z pilotních projektů a po jejich důsledném vyhodnocení bylo pro projekt GTM zvoleno jako nejvhodnější řešení CDE Trimble Connect. Nesmírnou výhodou tohoto řešení se kromě požadovaných funkcionalit jeví profesionální přístup společnosti Construsoft, výhradního dodavatele řešení, a s tím i spojený nadstandartní zákaznický servis a podpora v rámci implementace i samotného užívání nástroje.

CDE na metru D umožňuje spolupráci více než stovky uživatelů z různých společností a profesí

Největším přínosem využití CDE je zejména spolupráce mezi všemi účastníky projektu. V současné době jsme v rámci projektu GTM přesáhli více než sto uživatelů společného datového prostředí z různých společností a profesí (geolog, geodet, geotechnik a další). Komunikace mezi účastníky projektu probíhá řízeně právě v CDE, což zabezpečuje přesný tok všech informací, všeobecnou informovanost a rychlý přístup k aktuálně platným dokumentům. Aktuální data jsou tak přístupná kdykoli a odkudkoli všem účastníkům projektu napříč profesemi. Možnost prohlížení a práce s jednotlivými 2D a 3D dokumenty přímo v aplikaci CDE (měření, připomínky, komentáře, uživatelské atributy a další) přináší úsporu času a vyšší efektivnost v rámci řízení projektu GTM. Samozřejmostí je kompletní historie projektu neboli auditní stopa, která zaznamená a ukládá jakoukoli činnost provedenou v rámci CDE. Zpětně lze tedy jednoduše dohledat například informaci, kdo, kdy a komu nasdílel jaký soubor či data.

Společné datové prostředí je nezbytným základem pro úspěch každého BIM projektu

V současné době je informační modelování staveb, takzvaný BIM (Building Information Modelling), velmi diskutovaným celosvětovým tématem. Neexistuje však jediná správná definice, ale z jednoho úhlu pohledu může BIM představovat proces vytváření a správy dat o stavbě, a to během celého jejího životního cyklu. Od studie, výstavby, správy stavby a případné rekonstrukce, až po její demolici. Základním pilířem metody BIM je právě společné datové prostředí.

K odborné debatě aktivně a dlouhodobě přispívá BIM Manager SG Geotechniky

Nedílnou součástí samotné implementace metodiky BIM ve společnosti SG Geotechnika je vzdělávání vlastních zaměstnanců v této oblasti a jejich rozsáhlá podpora. Problematikou BIM se dlouhodobě a aktivně zabývá náš BIM Manager Ivo Kohoušek, který je jedním z prvních držitelů mezinárodního certifikátu BuildingSMART v České republice. Rovněž působí jako školitel kurzu profesionální certifikace BuildingSMART a aktivně také vystupuje na odborných konferencích, kde otevírá různá témata této problematiky.

Nasazení společného datového prostředí do projektu metra D splnilo všechny stanovené cíle

Nasazení řešení CDE Trimble Connect do projektu komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace při výstavbě prvního úseku metra D zatím splnilo všechny vytyčené cíle. Používání tohoto nástroje umožňuje lépe a efektivněji řídit soubory a dokumenty v projektu, koordinovat činnosti jednotlivých profesí a účastníků na projektu, a zajistit kompletní přehled všech aktivit a činností, které jednotliví členové v projektů provádějí. 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.