Přejít k hlavnímu obsahu

Tekla Structures přechází na systém pronájmů

V uplynulém roce se svět dramaticky změnil a digitální transformace se zrychlila. Bylo zapotřebí větší flexibility a možnosti pracovat z domova. Museli jsme se naučit, jak dělat business jinak. Softwarové společnosti začaly přizpůsobovat své podnikání novým pravidlům a hledaly cesty, jak zůstat konkurenceschopní. 

Nová verze Tekla Structures 2021 nepřinesla pouze nové a vylepšené funkce, ale také novou licenční politiku. Noví zákazníci si mohou zakoupit Teklu pouze formou pronájmu. Licence budou online a tím i snadno přístupné odkudkoli a kdykoli je potřeba. Výhodné pronájmy nabídnou větší flexibilitu reagovat na rostoucí, případně klesající poptávku po projekčních službách.

Tekla Structures 2021 zavádí tři nové možnosti pronájmu, ​​které sníží počáteční investice a poskytnout větší flexibilitu pro projekční a výrobní kanceláře:

• Carbon: pro prohlížení modelů a spolupráci se zúčastněnými stranami projektu
• Graphite: pro modelování a vytváření projekční dokumentace
• Diamond: pro detailování, výrobní výkresy a automatizaci


Co se pro vás změní?

Stávajících pevných licencí se změna nedotkne. Zákazníci s aktivní službou Maintenance obdrží licenční kódy pro verzi Tekla Structures 2021 a i nadále budou moci využívat všech výhod, které tato služba přináší včetně zákaznické podpory. Smlouva Maintenance bude platná i v následujících letech a zajistí tak vždy aktuálnost vašich pevných licencí i v příštích letech. Jsme si vědomi vaší předchozí investice do pevných licencí a tuto investici budeme zohledňovat. 

Níže zveřejňujeme často kladené otázky a odpovědi na ně včetně záznamu webináře, kde jsme změny představili. V pravé části stránek si můžete stáhnout prezentaci ke změnám v licencování. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte. 

Informace o změně licenční politiky

Stažení prezentace

konfigurace, typy licencí apod.

Často kladené otázky

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo připomínky k přechodu na pronájmy, prosím,
kontaktujte svého prodejce nebo využijte e-mailovou adresu info@construsoft.cz 

Vašich stávajících pevných licencí se změna nedotkne. Zákazníci s aktivní službou Maintenance obdrží licenční kódy pro verzi Tekla Structures 2021 a i nadále budou moci využívat všech výhod, které tato služba přináší včetně zákaznické podpory. Smlouvu Maintenance budete mít možnost prodlužovat i do dalších let. 

Zaktualizovat licence a tím pádem aktivovat službu Maintenance máte možnost do 31.12.2021. Po tomto datu již nebude možné licence bez aktivní služby Maintenance jakkoli aktualizovat. Licence bez Maintenance však můžete využívat i nadále, ale již bez možnosti aktualizací a zákaznické podpory. Pokud se však rozhodnete licence zaktualizovat a službu Maintenance mít aktivní i nadále pro rok 2022 a dále, budeme pravidelně provádět aktualizace softwaru a k dispozici budete mít i zákaznickou podporu.  

Existující zákazníci mají možnost si zakoupit pevné licence do 31. července 2021. Po tomto datu je možné zakoupit nové licence Tekla Structures pouze formou pronájmu. Na zakoupení pevných licencí tedy máte ještě pět měsíců. Toto platí pouze pro stávající zákazníky, ti noví mohou zakoupit pevné licence jen do 17. března 2021.

Ano, pokud máte licence bez aktivní služby Maintenance, je možné je aktualizovat (aktivovat službu Maintenance) kdykoli do 31. prosince 2021. 

Licence na pronájem nabízejí větší flexibilitu. Vzhledem k tomu, že je licence "online" a spojena s uživatelským účtem, můžete se přihlásit na různých zařízeních a snadno pracovat z jakéhokoli místa. Kromě toho můžete jednodušeji rozšířit počet licencí dle vaší aktuální potřeby. Pokud již licence nebudete potřebovat, pronájem neprodloužíte.  

Licenční politiku zveřejníme brzy. V případě aktuální potřeby zpracování nabídky nás prosím kontaktujte na info@construsoft.cz

V rámci krátkodobého pronájmu je možné pořídit licence na různě dlouhá období od 3 měsíců do 1 roku. Krátkodobé licence nebudou automaticky prodlužovány. Roční licence bude prodlužována automaticky, dokud neobdržíme informaci, že o prodloužení nemáte zájem (podobný režim jako služba Maintenance). 

Ano. V průběhu roku nabídneme možnosti převodu pevných licencí na pronájem. Je zcela na vás, zda si pevnou licenci ponecháte nebo vyměníte za tu pořízenou na pronájem. 

Ano. Tuto možnost máte u licencí s aktivní službou Maintenance do 31.12.2021. 

Ano. Stávající uživatelé, kteří využívají pevné licence Tekla Structures a kteří se rozhodnout je “zaměnit” za licence pořízené na pronájem, budou mít pro přechod výhodnou nabídku. Detaily sdělí naši obchodní zástupci nebo pro vice informacací napište na info@construsoft.cz.

Licence zakoupená v určitém státu – zemi by v případě licencí Standard a Flex měla být používána pouze v dané zemi zakoupení. Maximálně výjimečně, ale krátkodobě v zahraničí – dovolená, služební cesta apod. Pro dlouhodobější práci na licenci, která je koupena v jiné zemi a používána v další jiné zemi dlouhodobě slouží typ licence Worldwide.

Licence jsou spravované v rámci Tekla Online Admin Account a jednu licenci lze přiřadit pouze jednomu uživateli, lépe řečeno jedné e-mailové adrese. 

Přihlášení k licenci vyžaduje mít přístup k internetu. Po přihlášení zůstane připojení aktivní 24hodin i v případě výpadku internetového připojení. Pro přihlášení a ověření uživatele stačí základní internetové připojení (i hotspot), následná práce v programu Tekla Structures již připojení k internetu nevyžaduje. 

Žádný termín pro ukončení služby Maintenance není stanovený a předpokládá se, že služba bude k dispozici i pro příští roky. Momentálně lze službu Maintenance sjednat a objednat až do 31.12.2022. 

Není stanovený žádný termín pro ukončení pevných licencí. Uživatelé je mohou využívat i nadále. 

Ne. Nástroj Licence Borrow Tool již nebude třeba, protože licence budou přístupné online. Uživatel tedy spustí program Tekla Structures a přihlásí se do něj prostřednitvím svých údajů. Následně (pokud má přiřazenu licenci) může využívat program naplno. 

Pokud zákazník využije speciální nabídky na přechod z pevných licencí na pronájem, návrat k pevné licenci nebude možný. Pokud však zákazník pouze rozšíří portfolio svých licencí o licence na pronájem a pevné licence se “nevzdá”, může se následně k této pevné licence vrátit. 

Záznam webináře

Zhlédněte kompletní záznam našeho webináře, kde jsme zákazníkům změny představili. 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.