Přejít k hlavnímu obsahu

Tekla Structures pro prefabrikované železobetonové konstrukce

Tekla Structures umožňuje vytvářet kvalitní konstruovatelný návrh prefabrikovaných konstrukcí. Všechny prefabrikované prvky mohou být navrženy až do stupně výrobní dokumentace. Tekla Structures rovněž vytváří potřebné výkresy, výkazy zabetonovaných prvků, plány pro ohýbání výztuže a výrobní data pro automatizovanou výrobu.

Zkušební verze

Optimalizace celého procesu

Výkazy a nabídky

Rychlé vytvoření výkazů pro jednotlivé typy prvků v prefabrikátu. Odbourání manuálního výpočtu snižuje riziko chyby. Výkazy lze dynamicky měnit dle potřeby.

 

Detailní návrh

Tekla umožnuje modelovat všechny typy prefabrikovaných konstrukcí, včetně kotevních prvků i nejkomplikovanějších tvarů výztuží.

Výroba

Export veškerých výrobních dat (včetně výztuže) přímo z modelu. Tekla také umožňuje přímé napojení na automatické ohýbačky a prefabrikační výrobní linky.

Plánování a koordinace

Informace obsažené v modelu lze využít pro plánování postupu výstavby, umístění jeřábů a skládky materiálu. Tyto informace je možné zpětně nahrát do modelu.

Efektivní návrh prefabrikovaných konstrukcí

Pomocí Tekla Structures je snadné modelovat nebo upravovat nosníky, sloupy, stěny, desky nebo patky. Efektivní práci napomáhají nástroje vyvinuté přímo pro potřeby návrhu prefabrikovaných konstrukcí. K dispozici je rovněž rozsáhlá knihovna profilů, přípojů a ostatních prvků. Mezi další funkce patří možnost vytvářet vlastní parametrické přípoje a komponenty přesně dle požadavků daného projektu. Do modelu je možné importovat mnoho datových formátů, které mohou sloužit jako podklad a urychlit tak celý proces návrhu.

 

Rychlé a snadné vyztužování

Tekla nabízí rozsáhlé možnosti pro umisťování výztuže do betonového tvaru. Několik výztuží může být umístěno najednou a jednotlivé vrstvy jsou na sebe parametricky navázané. Pokud se změní tvar nebo krytí již vyztuženého prvku, výztuž se automaticky přizpůsobí nové geometrii. Podobný efekt má i rozkopírování výztuže na betonové prvky podobného tvaru, vždy se výztuž přizpůsobí novému dílci. Nakonec kontrola kolizí odhalí překrývající se výztuž nebo kolizi výztuže s ostatními prvky v dílci.

Výroba a montáž

Dokumentace

Generování 2D výkresů, výpisů a výkazů výměr přímo z 3D modelu. Jednotlivé prvky jsou číslovány automaticky a všechny dokumenty jsou aktualizovány při jakékoliv změně modelu. 

Plánování přepravy a montáže

Atributy prvků jako například čas montáže, datum nakládky a číslo dílce umožňují dokonale plánovat dodávky materiálu na stavbu. Požadovaný materiál vždy včas.

Plánování a řízení výroby

Tekla Structures obsahuje nástroje pro plánování. Dále je možné řídit výrobu importem výrobních dat, generovaných přímo z Tekly, do výrobních strojů. 

Výměna dat

Model obsahující potřebné informace pro ostatní členy týmu, může být exportován v IFC formátu a sdílen s ostatními. Možné je i propojení s různými ERP produkty.

Hrdí uživatelé

Chcete si program Tekla Structures zdarma vyzkoušet?

Zajímají Vás možnosti programu Tekla Structures? Rádi Vám ukážeme, jak by mohla Tekla zefektivnit práci i ve Vaší společnosti.
Vyplňte formulář a my se Vám rádi ozveme.

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.