Přejít k hlavnímu obsahu

Zákonné oznámení 

 

Tato část obsahuje informace týkající se obecných podmínek přístupu a používání webových stránek elearning.construsoft.es, které musí uživatel znát pro účely stanovené v zákoně 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronického obchodu.

Používání této webové stránky a jejího obsahu podléhá tomuto právnímu upozornění. Pokud nepřijmete právní upozornění, opusťte prosím tento web.

1. Vlastník webových stránek elearning.construsoft.es
CONSTRUSOFTEXPORT SL (dále jen CONSTRUSOFT) s CIF: B65857880 a Mercantile Registry of Barcelona, ​​svazek: 43.334. Folio: 20. List: B-425.489. Nápis: 7º a sídlo: C / Acanto 22 6ª. PSČ: 28045. Místo: Madrid. Provincie: Madrid. Telefon: (+34) 93 632 73 50 - E-mail: comunicacion@construsoft.es

2. Podmínky přístupu na elearning.construsoft.es
Přístup na tento web je výhradní odpovědností uživatelů a znamená, že jsou si vědomi a přijímají právní varování a podmínky použití, které jsou zde obsaženy. Přístup do služby nabízené prostřednictvím internetových stránek elearning.construsoft.es vyžadují předchozí registraci uživatele. Uživatelské jméno a heslo jsou identifikační a umožňují prvky pro přístup ke službám a jsou osobní a nepřenosné. Pokud uživatel nesouhlasí s obsahem těchto obecných podmínek, musí web opustit a nesmí na něj přistupovat nebo využívat služby, které nabízí.
Uživatel zaručuje, že mu je alespoň 14 let. Uživatel rovněž zaručuje pravdivost a autentičnost informací sdělených při registraci jako uživatel za účelem uzavření smlouvy se službami a je rovněž povinen tyto informace průběžně aktualizovat.
Propojení s jinými webovými stránkami, které mohou existovat, jakož i použití, které k nim může uživatel použít, podléhají těmto obecným podmínkám a jakýmkoli konkrétním podmínkám, které mohou být vyžadovány výše uvedenými webovými stránkami. Jakékoli jiné další využití je výslovně zakázáno.
Construsoft může změnit, kdykoli to považuje za vhodné, konfigurace tohoto webu, podmínky provozu a jeho obsah, jakož i odstranit, omezit nebo dočasně či trvale pozastavit nebo zabránit v přístupu a pokusí se informovat uživatele o této změně, kdykoli to okolnosti dovolí, zveřejněním na webových stránkách.

3. Podmínky použití elearning.construsoft.es

Uživatel se zavazuje náležitě využívat služby a/nebo obsah webových stránek a nepoužívat je k nezákonným činnostem nebo činnostem, které představují trestný čin a/nebo porušují ustanovení tohoto právního upozornění, předpisy o duševním nebo průmyslovém vlastnictví, nebo jakékoli jiné pravidlo právního systému. Za použití informací obsažených na tomto webu odpovídá výhradně uživatel.
Uživatel zaručuje autentičnost a věrohodnost všech údajů, které sděluje společnosti CONSTRUSOFT prostřednictvím různých online formulářů, a odpovídá za nepřesnost nebo nedostatečnou věrohodnost poskytovaných informací.
Stejně tak, s deklarativním charakterem, ale bez omezení, uživatel souhlasí, že nebude zavádět, přenášet ani šířit:

 • Obsah rasistické, xenofobní, pornografické povahy, omluvy za terorismus nebo pokusů o porušování lidských práv.
 • Obsah, který propaguje trestné, pomlouvačné, hanlivé, násilné nebo obecně v rozporu se zákonem, mravy, dobrými zvyky a veřejným pořádkem.
 • Informace nebo obsah, který porušuje základní práva a veřejné svobody uznané jak ústavně, tak mezinárodními smlouvami.
 • Informace o uživatelských jménech a heslech neoprávněným třetím stranám. A pokud se heslo dostane k jinému uživateli, souhlasí s tím, že bude okamžitě informovat společnost Construsoft.
 • Informace nebo obsah, který implikuje porušení práv duševního a průmyslového vlastnictví (mimo jiné patentů, ochranných známek a autorských práv), společnosti CONSTRUSOFT nebo třetích stran.
 • Neoprávněné nebo nevyžádané reklamy, spam, e-maily, pyramidové struktury, atd.
 • Datové programy (viry a malware - škodlivý software -), které mohou způsobit poškození počítačových systémů poskytovatele přístupu, jeho dodavatelů nebo uživatelů internetu třetích stran.

4. Osvobození od odpovědnosti
CONSTRUSOFT nemůže kontrolovat, jak uživatelé používají webovou stránku elearning.construsoft.es a její obsah, a proto nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nezákonného, ​​nesprávného, ​​nepřiměřeného nebo částečného použití a/nebo - dodržování těchto podmínek přístupu a používání uživatelem, jakož i jakýchkoli dalších podmínek, které lze nalézt na této webové stránce v souvislosti s jakoukoli z jejích služeb, aniž by byly v každém případě dotčeny právní kroky, které odpovídají CONSTRUSOFT a/nebo třetí strany.
CONSTRUSOFT nemůže zaručit trvalou dostupnost a kontinuitu provozu webových stránek, ani informací, obsahu, softwaru, materiálů nebo produktů na nich obsažených.
Proto je vyloučena jakákoli odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout v důsledku nedostatečné dostupnosti nebo kontinuity provozu webové stránky, jejích služeb a používání, které mohou uživatelé využívat.
V každém případě společnost CONSTRUSOFT vyvine veškeré úsilí, aby udržovala nepřetržitou dostupnost této webové stránky.
Společnost CONSTRUSOFT rovněž nebude odpovědná za jakékoli možné bezpečnostní chyby nebo nedostatky, ke kterým může dojít v důsledku používání prohlížeče s neaktualizovanou nebo nezabezpečenou verzí, jakož i za aktivaci zařízení, aby klíče nebo identifikační kódy uživatele registrovaného v prohlížeči nebo pro jakékoli poškození, chyby nebo nepřesnosti, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné funkce.

Uživatel souhlasí s tím, že web byl vytvořen a vyvinut v dobré víře společností CONSTRUSOFT s informacemi z interních a externích zdrojů a nabízí jej v aktuálním stavu uživatelům, i když může obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby. Z tohoto důvodu uživatel zprošťuje společnosti CONSTRUSOFT jakékoli odpovědnosti týkající se spolehlivosti, užitečnosti nebo nesprávného očekávání, které může web během navigace způsobit.
V případě, že by uživatel měl způsobit jakoukoli škodu nebo škodu třetím stranám, nese za to výhradní odpovědnost tento uživatel. Uživatel bude rovněž odpovědný za výdaje, náklady a případné náhrady, které mohou být odvozeny ze soudního řízení v důsledku porušení ustanovení těchto podmínek a příslušných předpisů.
Pokud jde o hypertextové odkazy na externí webové stránky, společnost CONSTRUSOFT nepřebírá odpovědnost za obsah nebo funkčnost externích webových stránek, které CONSTRUSOFT nekontroluje, ani nespravuje.

5. Intellectual and industrial property

All the website content (including, but not limited to, databases, images, drawings, graphics, text files, maps, frames, banners, software and its various source codes, audio and video), as well as the website itself as a visual presentation, are the property of CONSTRUSOFT or its content providers, which have been, in the latter case, licensed or assigned by CONSTRUSOFT, and are protected by national and international intellectual and industrial property laws. The compilation (understood as the compilation, design, layout and assembly) of all content on this site is the exclusive property of CONSTRUSOFT. All software involved in the use and development of the website is the property of CONSTRUSOFT or its software suppliers and is protected by national and international industrial and intellectual property laws. It is prohibited to any user, without the previous written authorization of CONSTRUSOFT, the holders of the intellectual property rights or other property rights of the contents, with declarative character, but not limited to, the accomplishment of the following acts, with respect to the website and its contents:

 • Any form of public communication, by any means, including making it available to the public, so that any person may access it from a place and at a time of their choosing.
 • Any form of distribution, including, but not limited to, sale, rental and/or loan.
 • Any form of direct or indirect, temporary or permanent reproduction by any means and in any form of all or part of the website or its contents.
 • Any form of transformation, total or partial, including the creation of derivative products and/or services.
 • Any other form of access that includes the above or other different forms.
 • Any form, direct or indirect, of extraction and/or reuse of all or a substantial part of the content of any database, and/or the repeated or systematic extraction and/or reuse of its non-substantial parts.

Notwithstanding the foregoing, the user may freely view the website and its contents and download them for personal and non-commercial use, without being able to extend them to third parties or entities, either for free or for a fee. Consequently, the availability and use of databases, images, drawings, graphics, text files, audio and video files and software owned by CONSTRUSOFT or its suppliers, which appear on the website, and any other content, does not imply, in any case, the transfer of ownership or the granting of a right of use in favour of the user. The trademarks, signs, distinctive signs or logos that appear on the website are the property of CONSTRUSOFT or have been licensed or assigned by their owner and are duly registered or in the process of registration. The unauthorized or improper use of these elements is an infringement of the industrial property rights of CONSTRUSOFT or other third owners. 

7. Protection of personal data
For more information about this point, please check our Privacy Policy at the following link: Privacy policy.

8. Use of Cookies
For more information about this point, please check our Cookie Policy at the following link: Cookie policy.

9. Links to third parties
The website includes links to other web pages of entities not belonging to CONSTRUSOFT, which does not assume responsibility for their contents, nor for the products or services they offer and the possible viruses and malware (malicious software) they may contain.

10. Links to elearning.construsoft.es
It is strictly forbidden for the user to make any alterations to this website that may affect its content, such as links, etc. 
It is also forbidden to link to this website from web pages or other means, contrary to the law, morality, public order or that attempt against the good name or image of CONSTRUSOFT or any of its distinctive signs.
Links to any of the pages of this website that do not contravene the above-mentioned prohibitions must comply with the following:
The user must know that he/she is accessing this website and, in addition, the URL corresponding to the page which is linking must appear in his/her browser.

11. Legislation and jurisdiction
The general conditions of this legal notice and any other contractual text on this website are governed by Spanish law.
Any dispute arising from access to and use of this website and its contents and services, as well as the interpretation and compliance with these general conditions and any other text with contractual character of this website, the parties, expressly waiving any other jurisdiction that may correspond to them, submit to the courts and tribunals of the city of Barcelona (Spain).

CONSTRUSOFT may make changes and corrections to this legal notice. Please check this page periodically for changes or new information.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.