Přejít k hlavnímu obsahu

Tekla Structures 2021 je nyní k dispozici!


Tekla Structures 2021 je k dispozici! Kromě mnoha vylepšení a moderních funkcí přináší nová verze také kompletní změnu licenční politiky. Novinky a zdokonalení v této verzi se týkají projektování napříč materiály i práce ve výkresovém prostoru. Přehlednější zobrazování skrytých linií a překrývajících se povrchů, vylepšené vykreslování těles, hromadná úprava identických dílců, vylepšení šroubových spojů nebo například vylepšení nástroje Sada armovacích prutů. Změn a novinek je hodně. Poznejte Teklu 2021, která zefektivní vaši práci.

Webináře

Webináře v angličtině, které vám detailněji představí novou verzi Tekla Structures 2021, jsou k dispozici na odkazech:

Monolitické konstrukce | Ocelové konstrukce | Prefabrikované konstrukce | Projektování v Tekle, Tekla Tedds a Tekla Structural Designer

 

Soubory ke stažení

Informace ke stažení nové verze Tekla Structures 2021, včetně českého prostředí, knihoven Construsoft apod. jsou k dispozici zde! 

Licenční soubory jsou průběžně rozesílány zákazníkům, kteří mají aktivní službu Maintenance, v případě dotazů se obracejte na licence@construsoft.cz.

 

Změna licenční politiky

S vydáním nové verze dochází také ke kompletní změně licenční politiky. Naši zákazníci byli detailně informováni a se změnou jsou seznámeni. Podorobné informace k této změně jsme zveřejnili na naší webové stránce.

Detailní informace ke změně licenční politiky

 

VYBRANÉ NOVINKY TEKLA STRUCTURES 2021  


Náhled posouvaných a kopírovaných objektů

Nově se při použití příkazu posunout nebo kopírovat objeví také náhled všech vybraných objektů. To má za následek mnohem lepší a přehlednější možnosti používání těchto funkcí. Uživatel okamžitě ví, jak bude konstrukce vypadat po dokončení příkazu.

alt

Vytváření a otevírání výkresů pomocí kontextuálního panelu

V předchozích verzích Tekla Structures existovaly různé způsoby jak vytvářet nebo otevírat výkresy na základě vybraných položek nebo dílců v modelu. Nová verze Tekla Structures nabízí všechny funkce pohromadě v rámci kontextuálního panelu. Při výběru dílce nebo položky se nabízí všechny již vytvořené výkresy nebo možnost tyto výkresy vytvářet.

alt

Nové zobrazování skrytých linií a překrytí povrchů

Vylepšeného zobrazení se dočkaly skryté hrany především v průhledném zobrazení, kdy jsou nyní zřetelně čárkované, což napomáhá maximální přehlednosti v modelovém prostředí. Další novinkou je zřetelná šrafa při kolizích a překrytých površích.

altalt

 

Vylepšení vykreslování objektů

Veškeré objekty v modelu Tekla Structures jsou nyní vytvořeny v lokálním souřadném systému, což má za následek zvýšení výkonu při otevírání a číslování modelu. Výkon se zvedl až o 20 % oproti předchozím verzím. Toto vylepšení znamená mimo jiné také zvýšenou přesnost vykreslování, méně solid chyb a robustnější číslování.

alt

 

Hromadná úprava identických dílců

Nový nástroj umožňuje „naklonovat“ změny z jednoho dílce na všechny dílce se shodným označením. Díky tomu je úprava stejných dílců velice rychlá a jednoduchá. Zároveň se výrazně eliminuje riziko chybného číslování v důsledku špatně provedené ruční změny na více dílcích. Tento nástroj velice zrychluje a zpřesňuje práci. Je možné jej použít jak na ocelové, tak betonové dílce.

alt

 

Vylepšení v oblasti šroubových spojů

Aktuální verze 2021 umožňuje správné prošroubování ohýbaného plechu, kdy šroubový spoj prochází vícenásobně stejnou položkou. Výsledkem jsou pak bezchybné výkresy rozvinů i NC data.

Zcela nové jsou ovšem 2 typy otvorů šroubového spoje, které se v této verzi objevují. Konkrétně se jedná o otvory slepé a částečné.

altalt

 

Vylepšení ve výkresovém prostředí

Asociativitu kót ve výkresech je nyní možné zobrazit permanentně a docílit tak maximální efektivity při práci s kótami. V případě, že je kóta navázaná na správný prvek je výrazně jednodušší dosáhnout perfektního výsledku zejména při klonování výkresů. Další užitečnou funkcí může být zobrazení značek na kótovací čáře. Správné navázání kóty zajišťuje zobrazení správné značky.

alt

 

Samotné klonování výkresů také dostalo několika vylepšení a je nyní přesnější a výkonnější. Spolu s vylepšenou asociativitou kót dosahuje skvělých výsledků.

Užitečnou novinkou v oblasti práce s výkresy je nyní možnost odpoutat vybrané tabulky na výkrese a posunout je na vybrané místo. Posunout tabulku bylo možné samozřejmě i v předchozích verzích, bylo však nutné vytvořit si novou předlohu výkresu. Nyní je možné tabulky libovolně přesouvat bez nutnosti ukládání nových předloh. Při práci tak máme pořád jednu výchozí předlohu výkresu a pokud do některé z tabulek zasahuje část vykreslené konstrukce, je možné ji jednoduše přesunout. Tato funkce tak šetří čas a také spoustu papíru při tisku.

 

List manager

Díky nástroji List manager je mnohem jednodušší vytvářet dílčí výkazy na základě vyfiltrovaných prvků z modelu. Je možné vytvářet výkazy dílců, betonových dílců, výztuží, položek a dalších. Novinkou je možnost vytváření revizí jednotlivých výkazů a přístupnost celé historie v rámci projektu.

alt


Vylepšení nástroje Sada armovacích prutů

Na první pohled se při vyztužování betonových prvků dočkáme vylepšení v podobě samostatné záložky na pásu karet. Všechny příkazy jsou tak přehledně seskupeny a odděleny od ostatních nástrojů. U komplexních tvarů betonových prvků se výztuž přizpůsobuje tvaru za pomoci vnějších vodících hran. Zde došlo k výraznému posunu vpřed oproti předchozí verzi.

alt

 

Fit objects

Díky tomuto nástroji je možné dotáhnout dva libovolné objekty k sobě navzájem a zároveň je připojit. Složitá geometrie již není problém, tento nástroj vše udělá automaticky.

alt

 

Crane tool

Tento nástroj určený pro zobrazení únosnosti jeřábů se dočkal vylepšení a nových funkcí. Crane Tool umožňuje přidání věžových, mobilních a pásových jeřábů do modelu a dovoluje tak ověřit, zda je možné dílce ze skládky přenést na požadovanou pozici v konstrukci. Nástroj umožňuje kontrolu zvedaného břemene při zohlednění váhy, vzdálenosti a výšky umístění v konstrukci nebo ze skládky materiálu. Součástí je také časový výpočet přenášení břemen a vizualizace všech přenášených dílců.

alt

 

Více informací a novinek naleznete na www.tekla.com/2021.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.