Przejdź do treści

Oświadczenie w sprawie prywatności

 

ADMINISTRATOR DANYCH 
Construsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: info@construsoft.pl lub pisemnie na adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Construsoft Sp. z o.o.(dalej „Construsoft“ lub w formie czasownika w pierwszej osoby liczby mnogiej) zdaje sobie sprawę, jak ważna jest Twoja prywatność. Szanujemy Twoją prywatność i prywatność odwiedzających naszą witrynę internetową i dokładamy starań, by przekazywane nam przez Ciebie informacje były traktowane jako informacje poufne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przebiega zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności ma na celu zapewnienie ochrony Twojej prywatności i opisaliśmy w nim, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi (online). Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności znajduje się na naszej stronie głównej oraz na stronach, na których wymagamy podania danych osobowych. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawierania i realizacji umów w zakresie produktów i usług oraz w celu zarządzania wynikającymi z tego relacjami, a także do prowadzenia działań zmierzających do poszerzenia bazy klientów.

Construsoft zbiera wyłącznie przekazywane przez Ciebie dane osobowe oraz dane osobowe dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z Construsoft, Trimble lub innych produktów w formie oprogramowania, a także z usług (online lub offline), podczas imprez marketingowych lub sprzedażowych Construsoft, lub w witrynach internetowych, np. construsoft.com i innych witrynach internetowych, którymi zarządza Construsoft. Witryny internetowe Construsoft wyróżnia obecność logo Construsoft, a we wszystkich takich witrynach również publikujemy niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności.

Jeżeli wypełniasz pola umowy lub formularza rejestracji w naszej witrynie internetowej, lub jeżeli wysyłasz nam wiadomość e-mail, przesłane w ten sposób dane będą przechowywane przez okres wymagany do odpowiedzi i pełnego załatwienia sprawy, której wiadomość dotyczy, z uwzględnieniem formy lub treści takiej wiadomości. Przestrzegamy także przepisów RODO. 

Jeżeli korzystasz z kanałów offline lub online oferowanych przez Construsoft działając w charakterze zamawiającego, placówki oświatowej lub dowolnej innej organizacji, możemy także zbierać informacje osobowe identyfikujące tą organizację. Dane osobowe w tym sensie oznaczają dowolne informacje, dzięki którym Construsoft może Cię zidentyfikować. Standardowo to Ty ustalasz, które dane osobowe nam udostępniasz działając w ramach organizacji, natomiast czasami nasze produkty lub usługi wymagają od Ciebie podania konkretnych informacji (np. w przypadku wsparcia online). Mogą to być następujące informacje:

· adres e-mail

· imię

· nazwisko

· dane firmy

· państwo

· funkcja

· adres IP

· adres MAC

lub ewentualnie inne dane osobowe

Construsoft wykorzystuje Twoje dane osobowe do ulepszania swoich produktów i usług, do kontaktu z Tobą, na potrzeby badawcze, marketingu i sprzedaży, na potrzeby oferowania treści dostosowanych do charakterystyk użytkowników i promowania zapotrzebowania na nasze produkty i usługi. W związku z powyższym informacje mogą być udostępniane dostawcom oferowanego przez nas oprogramowania lub naszym zagranicznym placówkom.

BEZPIECZEŃSTWO
W Construsoft posiadamy stabilną strukturę ICT, która zabezpiecza znajdujące się w niej dane. Aby zapewnić ich ochronę stosujemy środki organizacyjne i techniczne. Na wszystkich szczeblach firmy występuje wysoki poziom świadomości wagi kwestii prywatności i ochrony danych osobowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE 

WIZYTY I KLIKANIE 
Nasza witryna internetowa rejestruje ogólne dane odwiedzających. Takiej rejestracji może podlegać w szczególności adres IP Twojego komputera, ewentualna nazwa użytkownika, czas pozyskania danych i dane wysyłane przez przeglądarkę osoby odwiedzającej. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej odwiedzin w witrynie oraz klikania na jej stronach. Dane te są także wykorzystywane do optymalizacji działania naszej witryny internetowej.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi Google Analytics w celu monitorowania sposobu korzystania z naszej witryny internetowej oraz skuteczności naszych reklam Adwords w wynikach wyszukiwania. Informacje uzyskane w taki sposób, w tym adres Twojego komputera (adres IP) przekazywane są do Google i przechowywane na serwerach tej firmy. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim jeżeli ma taki obowiązek wobec prawa lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Facebook, LinkedIn, Twitter i podobne serwisy 
Witryny internetowe Construsoft zawierają przyciski i/lub łącza pozwalające promować lub udostępniać strony w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIN i Twitter. Te przyciski i/lub łącza mają postać kodu przekazanego przez Facebook. LinkedIN, czy Twitter. Wykonanie tego kodu zależy od przesłania pliku cookie (zob. powyżej).

Zapoznaj się z oświadczeniami w sprawie prywatności opublikowanymi w serwisach Facebook, Twitter, czy LinkedIn (mogą one ulegać częstym zmianom), gdzie podano, co serwisy te robią z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzają za pośrednictwem tego kodu.

NEWSLETTER 
Oferujemy funkcję biuletynu informacyjnego, w którym informujemy zainteresowane osoby o nowościach dotyczących naszych produktów, usług i publikujemy związane z tym treści. Każdy biuletyn zawiera łącza, za pomocą którego możesz anulować swoją subskrypcję na niego.

DOSTĘP, SPROSTOWANIE I PRAWO DO SPRZECIWU 

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. Zob. nasze dane kontaktowe. Aby zapobiec przypadkom oszustwa zweryfikujemy Twoją tożsamość. W przypadku, gdy chodzi o dostęp do danych osobowych dotyczących plików cookie, musisz przesłać nam razem z żądaniem kopię takiego pliku. Możesz znaleźć te pliki za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Jeżeli jesteś osobą związaną z naszą firmą, masz możliwość uzyskania dostępu do swoich danych osobowych na pisemny wniosek. Jeżeli dane przekazane przez nas są nieprawidłowe, możesz zwrócić się do nas na piśmie o ich sprostowanie lub usunięcie. Możesz również poinformować nas na piśmie, że nie chcesz, byśmy się z Tobą kontaktowali w sprawie naszych produktów i usług, zgłaszając ten fakt na następujący adres:

Construsoft Sp. z o.o. 
Wilczak 17 
61-623 Poznań 
Polska 
Email: info@construsoft.pl 
tel: +48 511 888 811

 

ZMIANY TREŚCI OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PRYWATNOŚCI 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego oświadczenia. Zmiany w tym zakresie będą publikowane w naszych witrynach internetowych.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.