Przejdź do treści

 

Nowa wersja IDEA StatiCa 22.1 jest już dostępna!

idea800

 

Co się zmieniło?

W części stalowej mamy dwa nowe typy analizy.

Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której musimy zabezpieczyć konstrukcję przed możliwością wystąpienia katastrofy postępującej – spowodowanej wybuchem gazu, uderzeniem pojazdem lub podobnym czynnikom. Dla takiego typu obciążeń wprowadzono analizę więzi łączących – HT poziome siły wiążące.

Drugą nowością jest analiza odporności pożarowej – FIR. Od wersji 22.1 mamy możliwość przeanalizowania połączeń stalowych oraz całych elementów biorąc pod uwagę wpływ podanej temperatury. Analiza ta jest dostępna zarówno dla aplikacji Connection, jak i Member.

Jeśli chodzi o część żelbetową tutaj również mamy sporo nowości.

Jeśli w projektowaniu budynków musimy uwzględnić odporność ogniową, możemy to zrobić w IDEA. Nowa funkcjonalność zaawansowanej analizy termicznej pomoże sprawdzić belki i słupy poddane działaniu ognia. W wersji 22.1 możemy przeprowadzić optymalną analizę, która zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa konstrukcji.

Projektując prefabrykowane belki sprężone, ściany z otworami, wsporniki, belki podcięte i inne elementy często zmagamy się z zagadnieniem prawidłowego określenia szerokości rys lub sprawdzeniem ugięcia konstrukcji.

W IDEA StatiCa Detail mamy możliwość przeprowadzenia analizy SGN oraz SGU ogólnych obszarów nieciągłości elementów sprężanych. Sprawdzenia normowe ograniczenia naprężeń, szerokości rys i ugięcia mogą zostać przeprowadzone za pomocą zweryfikowanej metody CSFM - Compatible Stress Field Method.

Jeśli jesteś zainteresowany pozostałymi nowościami w programie odwiedź stronę producenta.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.