Przejdź do treści

Wdrożenie BIM na najwyższym poziomie

Czy jesteś już wykwalifikowanym specjalistą z doświadczeniem w modelowaniu informacji o budynku? Dzięki naszemu doradztwu i konsultacjom technicznym możesz pogłębić swoją wiedzę i zwiększyć wydajność swojej firmy. Naszą pomoc techniczną świadczymy w lokalnych językach wszędzie tam gdzie są nasze oddziały.

SKONTAKTUJ SIĘ NAMI

Postaw na doświadczenie!

Analiza

Pełna analiza wewnętrznych procesów firmy i jej ocena pod kątem BIM i nowoczesnych trendów w budownictwie. 

Konsultacja

Nasi specjaliści omówią z Tobą możliwości oferowane przez BIM oraz sposoby maksymalnego wykorzystania tej metodologii

Wdrożenie

Jeśli zostanie to uzgodnione, zapewnimy sprawne wdrożenie BIM, w tym dostawę oprogramowania i szkolenie. 

Dokumenty BIM

Przetwarzamy niezbędne dokumenty dla Twojej firmy - protokół BIM, instrukcje, kontrakty i inne rozwiązania na miarę!

Open BIM - właściwa droga do sukcesu

OPEN BIM to uniwersalne podejście do wspólnego projektowania, budowy i eksploatacji budynków oparta na otwartych standardach oraz wymianie danych. Jest to inicjatywa stowarzyszenia buildingSMART oraz wiodących dostawców oprogramowania korzystających z modelu danych. Projekty tworzone przy użyciu takich programów i metod zawierają dokładne, wiarygodne i szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania BIM i realizacji projektu. OPEN BIM obsługuje przejrzysty i całkowicie otwarty przepływ pracy, który umożliwia członkom uczestnictwo w projekcie niezależnie od narzędzi programowych, z których obecnie korzystają. Wszystkie nasze produkty posiadają narzędzia „Open BIM”. To jest globalna marka otwartości na inne oprogramowanie i maszyny produkcyjne. BIM to nie tylko jedno narzędzie programowe, ponieważ współpraca jest najistotniejsza. O

 

Z nami przejście na BIM jest łatwe !

Po wspólnych konsultacjach z Tobą przejdziemy przez procesy w Twojej firmie ze względu na potrzeby BIM. Przeanalizujemy je profesjonalnie i zaproponujemy rozwiązanie BIM dostosowane do Twoich potrzeb. Wprowadzamy technologię BIM w małych, średnich i dużych firmach w ponad 30 krajach. Oferujemy nasze programy szkoleniowe dla pracowników - architektów, projektantów, inżynierów budownictwa, wykonawców, inwestorów itp. Możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów w swoim pilotażowym projekcie BIM.

Jakie są zalety BIM?

BIM może korzystać z szerokiej gamy zaawansowanych narzędzi do projektowania i mapowania. Skanowanie 3D jest coraz częściej wykorzystywane do tworzenia niezwykle szczegółowych odwzorowań 3D istniejących obiektów i konstrukcji. Instrumenty te wykorzystująć impulsy laserowe, tworzą „chmury punktów”, które można następnie przekształcić w modele 3D przedstawiające cechy fizyczne terenu, istniejących budynków lub infrastruktury. Każdy punkt w chmurze punktów zawiera dane pomiarowe, który można użyć w oprogramowaniu BIM do wygenerowania dokładnych modeli warunków rzeczywistych. W przypadku większych obszarów obrazy cyfrowe można również tworzyć w powietrzu z samolotu lub drona.

Profesjonaliści mogą wnieść własną wiedzę i wkład do tego samego modelu, niezależnie od tego, czy są architektami, inżynierami, wykonawcami czy właścicielami. Różne narzędzia i funkcjonalności, z których wiele można uzyskać z chmury, umożliwiają podejście symbiotyczne, które po prostu nie byłoby możliwe przy użyciu papieru lub nawet oddzielnych systemów cyfrowych

BIM pozwala ekspertom z różnych branż wnieść wkład do modelu. Architekt, inżynier, wykonawca czy własciciel może być zawsze na bieżąco z projektem co pozwala na doskonałą świadomość stanu projektu. Różnorodne narzędzia i funkcje, z których wiele jest dostępnych w chmurze, pozwalają na innowatorskie podejście, które po prostu nie byłoby możliwe przy użyciu ołówka i papieru lub oddzielnych systemów cyfrowych.

Eksperci z różnych branż tworzą własne modele 3D, które następnie są łączone w jeden złożony model. Odbywa się to na każdym etapie projektowym. Rezultatem jest bardzo solidna ilość danych, składająca się z wielu modeli, a nie z jednego pliku. 

Modelowanie cyfrowe ułatwia zarządzanie zmianami - zarówno w modelu jak i na rysunkach. Pliki zawierają bazę danych elementów z inteligentnymi atrybutami, takimi jak wymiary, koszt, producent itp. Te inteligentne obiekty są następnie wykorzystywane do automatyzacji niektórych kroków, takich jak wyliczenie ilości materiałów, powierzchni malowania oszczędzając czas i redukując ryzyko błędów. 

Warto również pamiętać, że każde skrócenie czasu i pracy przekłada się bezpośrednio na oszczędności.

Systemy BIM wykorzystują funkcje takie jak automatyczne zapisywanie i połączenie z historią projektu, aby zapewnić, że uzupełnienia i zmiany nigdy nie zostaną utracone, a usunięty lub uszkodzony plik nie spowoduje znaczących problemów. Korzystanie z cyfrowego przepływu pracy opartego na modelu pomaga zapewnić, że żadna praca nie zostanie utracona, a historia projektu jest tworzona w miarę upływu czasu - zapewniając łatwy dostęp do poprzednich kroków i wersji.

BIM może służyć do tworzenia czegoś więcej niż tylko rysunków 2D i modeli 3D. Nowoczesne narzędzia do symulacji pozwalają modelować potencjalne oddziaływanie szerokiego zakresu czynników, od testowania logiki (istotności) harmonogramu budowy do analizy ilości światła słonecznego po określonej stronie budynku w każdym sezonie i oczekiwanych oszczędności kosztów w czasie w oparciu o charakterystykę energetyczną budynku.

Rozwiąż problemy jeszcze w biurze, a nie na placu budowy. Odnalezienie i wyeliminowanie kolizji w fazie projektowania jest łatwiejsze, szybsze i tańsze niż na placu budowy. Oprogramowanie Tekla BIM ułatwia zarządzanie zmianami i uniknięcie błędów. Tekla to lepsze planowanie, minimum poprawek i mniej odpadów materiałowych.

W modelu 3D możesz utworzyć serię modeli, które uchwycą każdy etap procesu budowy. Niektóre funkcje tych modeli można ustawić tak, aby automatycznie aktualizowały się, oszczędzając czas i wysiłek podczas modelowania.

Takie modele mogą być przechowywane, a następnie konsultowane z inżynierami lądowymi, pracownikami budowy i innymi specjalistami podczas budowy. Tworzy to dokładny plan, który opisuje krok po korku najmniejsze szczegóły procesu budowlanego zarówno dla jego członków, jak i pozwala wygenerować informacje dla maszyn wykorzystywanych w procesie budowy.

Wadą tradycyjnych rozwiązań jest ograniczony dostęp do danych. Aplikacje w chmurze wprowadzają rewolucyjne ulepszenia w tym zakresie - udostępniając wspólne informacje wszystkim, którzy potrzebują ich do swojej pracy. Informacje są dostępne na różnych platformach, w dowolnym czasie i dowolnym miejscu - podczas podróży służbowych, spotkań inwestorów, na produkcji lub na placu budowy.

Chociaż modele cyfrowe utworzone za pomocą systemu BIM (oprogramowania) są bardzo przydatne, mogą wystąpić sytuacje, w których  członkowie zespołu wymagają bardziej tradycyjnych raportów, planów, sekcji, rysunków itp. Oprogramowanie BIM na to pozwala. Po prostu wygeneruj lub wydrukuj rysunek i raport dla określonej operacji, zespołu lub części modelu.

Utworzone modele 3D są dostępne dla wszystkich użytkowników pracujących nad projektem we wszystkich jego fazach i wymaganych szczegółach, dzięki czemu mogą w dowolnym momencie przyczynić się do stale aktualizowanego modelu.

Dzięki modelom BIM same projekty ożywają - tworząc zaawansowane wizualizacje i wykorzystując mieszaną rzeczywistość. Każdy na budowie może zobaczyć ostateczną formę projektu (budowy).

Jest to szczególnie przydatne podczas tworzenia interesujących prezentacji wizualnych dla inwestorów i innych interesariuszy oraz podczas omawiania decyzji projektowych. Wszystko w imponującym środowisku 3D.

 

 • Wiele projektów BIM
  na całym świecie
 • Wiele projektów BIM
  na całym świecie
 • Wiele projektów BIM
  na całym świecie
 • Wiele projektów BIM
  na całym świecie
 • Wiele projektów BIM
  na całym świecie
 • Wiele projektów BIM
  na całym świecie

Formularz kontaktowy

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.