Przejdź do treści

BIM dla firm wykonawczych

Dokładny, szczegółowy model BIM zapewnia korzyści na każdym etapie procesu budowlanego. Na podstawie modelu można uzyskać zestawienia materiałów do oszacowania kosztów i wyboru optymalnego rozwiązania na początku procesu. Zmniejszone ryzyko popełnienia błędów, przyniesie oszczędności na etapie projektowania oraz podczas realizacji inwestycji.

 

Rozwiązania

BIM jako szansa dla firm wykonawczych

Elastyczność, precyzja i szybkie modelowanie zapewniają przewagę nad konkurencją. Precyzyjne ilości materiałów dla betonu, stali zbrojeniowej, elementów montażowych oraz powierzchni szalunków pozwalają stworzyć dokładny kosztorys i zestawienia. Plany betonowania są bardziej przejrzyste, a koordynacja i komunikacja z innymi uczestnikami projektu łatwiejsza.

Tekla Structures  dla firm wykonawczych

Oszacuj, zaplanuj i lepiej zarządzaj procesem betonowania dzięki dokładnym informacjom zawartym w modelu, informacjom o jakości i modelom konstrukcyjnym zbudowanym specjalnie na potrzeby konstrukcji betonowych. Oprogramowanie Tekla pozwala firmom planującym i realizującym roboty betonowe zmniejszyć ryzyko, poprawić wydajność i zapewnić płynny postęp prac na budowie dzięki unikalnym narzędziom do zarządzania informacjami i szczegółowym modelom. Tekla oferuje kompletne rozwiązanie od wstępnej wyceny prac budowlanych po zarządzanie na placu budowy. 

Więcej informacji

Rozwiązania dla firm wykonawczych

 

Oferujemy kilka produktów, które są cenne dla firm wykonawczych.
Wybierz produkt poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 

wszystkie produkty

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.