Przejdź do treści

BIM w branży prefabrykatów żelbetowych

Bazujący na modelach proces pracy zwiększa produktywność, ulepsza przepływ informacji, ogranicza błędy ludzkie i pozwala zrealizować projekt w terminie. Modele Tekla zapewniają łatwy dostęp do dokładnych danych dla planowania i kontroli produkcji. Przystępne informacje 3D pozwalają każdemu zrozumieć założenia projektu i poprawiają współpracę pomiędzy biurem, produkcją i placem budowy.

Rozwiązania

Zintegrowany proces z BIM

Oprogramowanie Tekla do Modelowania Informacji o Budowli przynosi korzyści w trakcie projektowania, produkcji i montażu. Modele 3D i łatwy dostęp do zestawień ilościowych elementów to przewaga przy ofertowaniu. Dzięki intuicyjnym narzędziom możesz zamodelować każdą konstrukcję na najwyższym poziomie dokładności, a także wykorzystać dane z modelu do planowania i kontroli produkcji. Koordynując projekt, produkcję i prace budowlane oraz poprawiając przepływ danych otrzymasz płynny i bezbłedny proces pracy.

Tekla Structures dla przemysłu prefabrykatów betonowych

Bogate w dane modele wpływają na lepsze zrozumienie projektu, łatwiejsze wykrycie możliwych problemów i poprawę bezpieczeństwa. Dostosowanie do zmian w projekcie staje się łatwe, gdy wszystkie podmioty posiadają taki sam wgląd w sytuację inwestycji. Raportowanie dla klientów jest proste, dzięki wizualizacjom 3D. Łatwe w użytkowaniu rozwiązania mobilne przynoszą korzyści każdemu, niezależnie od jego lokalizacji czy umiejętności komputerowych.

 

Więcej informacji

Rozwiązania dla producentów prefabrykatów

 

Oferujemy kilka produktów, które są cenne dla producentów prefabrykatów.
Wybierz produkt poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.