Przejdź do treści

TEKLA STRUCTURES 2020 JEST JUŻ DOSTĘPNA!  


Text

Nowa wersja Tekla Structures 2020 wprowadza wiele nowych usprawnień oraz poprawia wydajność pracy. Najnowsze ulepszenia koncentrują się na jeszcze lepszej współpracy, nowych możliwościach wizualizacji i poprawie użyteczności. Dzięki łatwiejszemu modelowaniu, szybszemu tworzeniu rysunków i bezpiecznemu udostępnianiu danych w czasie rzeczywistym masz swobodę współpracy w naprawdę konstruktywnym procesie projektowym. 

GŁÓWNE USPRAWNIENIA W WERSJI 2020  


 

Łatwe tworzenie kształtów zakrzywionych: ulepszenia dla wyciągniętych blach i płyt 

W Tekla Structures 2020 tworzenie wyciągniętych blach i płyt zostało jeszcze bardziej usprawnione. Teraz można modelować jeszcze bardziej złożone wygięte elementy wykorzystując obiekty polikrzywych konstrukcyjnych. W nowej wersji można rozwinąć blachy wyciągnięte na rysunkach pojedynczych elementów. 

ts2020

 

Nowe możliwości znacznie poprawiają zdolność modelowania złożonych elementów takich jak, przejścia pomiędzy kanałami, zakrzywione płyty, rampy,czy wygięte powierzchnie podestów mostów.

ts2020__


Łatwa wizualizacja i edycja widoków rysunków w modelu 

Nowa wersja pozwala ukończyć pracę nad rysunkami szybciej i daje pewność, że w dokumentacji znajduje się wymagana zawartość.Teraz widoki rysunku dla wybranych rysunków można wyświetlić w dowolnym widoku otwartego modelu, aby zyskać jaśniejsze zrozumienie miejsca, w którym znajduje się widok rysunku w modelu 3D, kierunku widoku i zakresu 3D tego widoku.Można łatwo zobaczyć, które obiekty są uwzględnione w widoku rysunku, a funkcja bezpośredniej modyfikacji pozwala dostosować ograniczenia widoku. Można zmienić zakres, obrót czy kierunek widoku rysunku nawet bez konieczności otwierania rysunku.Nowe możliwości są szczególnie przydatne w zarządzaniu dużymi i złożonymi zespołami, które mogą znajdować się na wielu różnych rysunkach. 

TS2020ts2020

 

Nowy Edytor układów  

Proces edycji układów rysunków został całkowicie odnowiony, dzięki czemu każdy członek zespołu projektowego może szybko uzyskać rysunki według standardów firmy lub dostosować własne ustawienia. Układy rysunku można teraz łatwo dostosować w oddzielnym, nowym trybie edycji. Teraz można dodawać, usuwać tabele i formaty arkuszy czy aktualizować zawartość wielu układów jednocześnie a wszystkie zmiany są wprowadzone w czasie rzeczywistym.  

ts2020

 

Nowe możliwości wizualizacji i kolizje dla chmur punktów  

Tekla Structures stale ulepsza funkcjonalność chmury punktów i pozwala producentom, wykonawcom lub konstruktorom sprawdzać istniejące lub planowane konstrukcje za pomocą zeskanowanych chmur punktów istniejącego otoczenia. Nowa wersja wprowadza kolejne znaczące funkcje i ulepszenia, w tym możliwość dostosowania rozmiaru i gęstości punktów, sterowanie postrzeganiem głębi, zmiany kolorów punktów według poziomów czy wykrywanie kolizji z obiektami. 

TS2020

 

Zmiany w prezentacji modelu  

WTekla Structures 2020 poprawiono wyświetlenie widoków modelu renderowanych za pomocą DirectX. Teraz linie krawędzi elementu ukryte za innym elementem są wyświetlane jako linie kreskowane we wszystkich widokach przezroczystych. Dzięki liniom kreskowanym ukrytych krawędzi wyraźnie widać w bardziej złożonych widokach 3D, który element znajduje się na pierwszym planie lub na przykład, czy pas elementu jest zwrócony w kierunku środnika. Korzystanie z linii kreskowanych zwiększa także wydajność pracy w Tekla Structures w widokach przezroczystych. 

ts2020

 

 

Lepsza użyteczność i wydajność podczas pracy ze zbrojeniem 

Nowa wersja zapewnia większą niż kiedykolwiek kontrolę nad zestawami prętów zbrojeniowych, zapewnia najwyższą elastyczność bez utrudniania szybkiego i skutecznego detalowania opartego na geometrii. Aktualizacja kilku istniejących funkcji, w tym wymiarowania prętów zbrojeniowych czy odnowiony katalog zbrojenia pozwalają na łatwiejszą pracę ze zbrojeniem. 

Kilka z usprawnień: 

 • Pręty w zestawach na poszczególnych warstwach zachowują się bardziej inteligentnie w stosunku do innych warstw prętów. Teraz można automatycznie prefiksować i raportować warstwy prętów zarówno w modelu, jak i na rysunkach, co pozwala szybko tworzyć rysunki oparte na filtrach, lepiej dostosowane do oczekiwanego przepływu pracy.
   Ts2020

 

 • Wraz z dodaniem warstw podlegających raportowaniu zostały wprowadzone nowe narzędzia, które wpływają na położenie warstwy bez konieczności użycia okien dialogowych. Można teraz przesunąć warstwę prętów za pomocą paska kontekstowego a pozostałe zbrojenie zaktualizuje się, aby uniknąć kolizji.
   ts2020

 

 • Tekla Structures 2020 wprowadza nowy interfejs użytkownika dla katalogu zbrojenia. Katalog zbrojenia zawiera definicje prętów zbrojeniowych i strun. Wcześniej jedynym sposobem zarządzania definicjami prętów zbrojeniowych było edytowanie pliku katalogu przy użyciu edytora tekstu. Teraz można importować definicje zbrojenia, modyfikować je oraz tworzyć nowe definicje lub dodawać etykiety do definicji w łatwy i przejrzysty sposób.
ts2020

 

 • Usprawniono wyświetlanie kształtów prętów zbrojeniowych w szablonach rysunkowych i w szkicach pręta w znaku zbrojenia, a proces raportowania zbrojenia jest teraz łatwiejszy i prostszy. Symbole graficzne przedstawiające łączniki prętów i kotwy na końcu prętów można teraz wyświetlać w szkicach prętów w zestawieniach i znakach.
ts2020ts2020

 

Lepsza wydajność pracy z rysunkami 

Wydajność rysunków została ulepszona w Tekla Structures 2020. Usprawnienia dotyczą: 

 • Czasu otwierania rysunku
 • Wydajności poruszania się na rysunku
 • Edycji rysunku - między innymi dodawania znaków, tekstu, linii i przesuwania widoków

Począwszy od Tekla Structures 2020, poziom szczegółowości przy oddaleniu został zredukowany. Oznacza to, że oddalenie na rysunku spowoduje pominięcie w wyświetlaniu zbędnych szczegółów (przykłady poniżej): 

TS2020ts2020

 

Łatwa współpraca w chmurze dla wszystkich uczestników projektu 

Usługa Maintenance dla Tekla Structures 2020 uwzględnia teraz dostęp do platformy Trimble Connect Business. 

Współpraca Tekla Structures i Trimble Connect nigdy nie była tak wydajna. Rozpoczęcie współpracy z Tekla Structures i Trimble Connect jest teraz łatwiejsze, a także dodano nowe lekkie modele referencyjne. Modele IFC, rysunki, raporty i inne ważne informacje projektowe można publikować bezpośrednio do projektu Trimble Connect wprost z Tekla Structures tak, aby poszczególni uczestnicy procesu projektowego mieli do nich dostęp. Można też zarządzać prawami dostępu poszczególnych użytkowników projektu Trimble Connect. Wszystkie operacje Tekla Structures i Trimble Connect używają punktu bazowego projektu, oznacza to, że na przykład modele referencyjne eksportowane lub pobrane z Tekla Structures są umieszczane w odniesieniu do punktu bazowego projektu w Trimble Connect. 

 

ts2020

 

Narzędzia dla deskowań gotowe do użycia 

Tekla Structures 2020 usprawnia korzystanie z narzędzi deskowań. Narzędzia są teraz gotowe do użycia od razu po instalacji programu jako integralna część Tekla Structures. W polskim środowisku narzędzia do deskowań są dostępne na roli Konstrukcje betonowe (Wykonawca). 

ts2020

 

Usprawniona praca z elementami specjalnymi  

Tekla Structures 2020 wprowadza nowe sposoby, aby edytować geometrie, dodawać i pokazywać wierzchołki elementów specjalnych oraz tworzyć elementy specjalne przy użyciu istniejących elementów w modelu. Teraz można wybrać dowolny element i jednym poleceniem zamienić go na element specjalny. Aktywny tryb zmiany bezpośredniej i nowe opcje edycji uchwytów pozwalają łatwo zmienić kształt elementu specjalnego. W ten sposób możemy na przykład łatwo nadawać pochylenia czy spadki na płytach stropowych. 

ts2020ts2020

 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.