Przejdź do treści


Zwycięzcy Tekla BIM Awards 2024


Każdego roku od ponad dziesięciu lat wybierane są najlepsze modele BIM w Polsce. W trakcie ostatnich tygodni można było głosować na przesłane projekty. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom. Laureaci przechodzą do rundy międzynarodowej Tekla Global BIM Awards 2024. 

Text

Nagrody dla zwycięzców zostaną uroczyście wręczone podczas Spotkania użytkowników Tekla Structures 2024, które odbędzie się 2-3 października 2024 roku w Hotelu Czarny Staw w Aleksandrowie Łódzkim.

YELLOWSTONE CLUB VILLAGE
Projekty komercyjne

Yellowstone Club Village

Anatomic Iron Poland

Big Springs Village Phase 2 to alpejska wioska o powierzchni 420 000 m2 
o mieszanym przeznaczeniu, położona u podnóża Yellowstone Club, prywatnego ośrodka narciarskiego, golfowego i rekreacyjnego na świeżym powietrzu w Big Sky 
w stanie Montana. Projekt obejmuje budynki nr 5, 6, 7 oraz Centralny Zakład Gospodarki Komunalnej i będzie zawierał 35 apartamenty mieszkalne na sprzedaż, a także będzie obejmował szereg udogodnień i powierzchni pomocniczych. Całkowity tonaż tego projektu wynosi prawie 3000 ton. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2022 r., a zakończenie zaplanowano na 2026 r. Projekt stanowi drugą fazę rozwoju wioski Klubu Yellowstone: budowa pierwszego etapu została ukończona w 2019 r., a wszystkie 48 lokali mieszkalnych zostało sprzedanych (zamkniętych) w tym samym roku. Z punktu widzenia detalowania projekt obejmował: – Skomplikowane konstrukcje dachowe – duża ilość połączeń skośnych; – Specjalne połączenia ram momentowych 
w systemie odpornym na siły sejsmiczne (SFRS); – Specjalne połączenia ram BRB; – Kompleksową koordynacja z innymi branżami ze względu na dużą ilość fasad architektonicznych, zarówno drewnianych, jak i kamiennych;

Dry Cleaning Station
Projekty przemysłowe

Dry Cleaning Station

OMNIKON Sp. z o.o.

Firma Omnikon w ramach zadania „Dry cleaning” dostarcza instalację do przemysłowego suszenia i sortowania stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu. Odbiorcą instalacji i jej końcowym użytkownikiem jest firma ECOGLASS S.r.l zlokalizowana w gminie Dego w prowincji Savona (SV) we Włoszech. Instalacja jest budowana na terenie istniejącego zakładu, wewnątrz żelbetowej konstrukcji. Istniejąca fabryka została zaimplementowana w programie Tekla na podstawie skanów 3d. W zakres projektu wchodzą obliczenia statyczne, model oraz dokumentacja warsztatowa. Zagadnienie obejmuje konstrukcję stalową podtrzymującą suszarkę, filtr, taśmociągi, podajniki wibracyjne, wentylator oraz rury a także pomosty do obsługi i konserwacji maszyn. Konstrukcje pod przenośniki taśmowe zaprojektowano jako kratownice przestrzenne o maksymalnej rozpiętości 17.7m, podzielone ze względów transportowych i montażowych na skręcane moduły o długościach 5m, 5.7m, 7m. Kratownice zostały dodatkowo rozbudowane o pomosty robocze których kąty nachylenia idealnie dostosowano do kątów taśmociągów. Dzięki technologii BIM mogliśmy zaprojektować wszystkie konstrukcje stalowe unikając kolizji z istniejącym budynkiem. Przy użyciu programu Tekla stworzono rysunki pojedynczych elementów, rysunki złożeniowe oraz montażowe. Zastosowane oprogramowanie ułatwiło przygotowanie wszelkich list materiałowych i zestawień akcesoriów, co znacznie skróciło fazę projektowania i ułatwiło montaż.

Waco High School
Projekty użyteczności publicznej

Waco High School

Annex Group Sp. z o.o.

Projekt przedstawia nową szkołę średnią w miejscowości Waco. Nowy kampus 
o powierzchni 350 000 stóp kwadratowych będzie wystarczająco duży, aby pomieścić 2150 uczniów. Nasza firma była odpowiedzialna za przygotowanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej i modelu do koordynacji BIM Projekt składał się z 38 sekwencji i 1280 ton. Centralnym elementem projektu jest czteropiętrowe centrum sztuk scenicznych, zawierające trzy stalowe kładki rozciągające się nad górną przestrzenią nad sceną. Wokół centrum znajdują się pomieszczenia techniczne teatru, sala koncertowa, sala prób chóru, obie z wysokimi sufitami dla lepszej akustyki, oraz sale lekcyjne sztuk wizualnych, z których rozpościera się widok na zewnętrzny dziedziniec szkoły.

Kładka dla pieszych nad linią kolejową nr 30 w Lubartowie
Projekty infrastrukturalne

Kładka dla pieszych nad linią kolejową nr 30 w Lubartowie 

YLE Inżynierowie

Prezentowany model przedstawia kładkę dla pieszych w Lubartowie nad linią kolejową nr 30, która została zaprojektowana w formie 3 przęsłowej ramy. 
Jedno z przęseł zaprojektowane zostało jako przęsło wspornikowe, na którym oparta jest konstrukcja schodów oraz pochylni. Ustrój niosący stanowią dwa równoległe dźwigary stalowe o zmiennym przekroju poprzecznym. Poprzeczne połączenia dźwigarów stanowią stalowe poprzecznice, na których oparta jest blacha spełniająca funkcję pomostu. Na całej długości kładki zaprojektowane zostały balustrady o wysokości 1,30m z pochwytem w formie rury stalowe. Po stronie północno-zachodniej kładki zaprojektowano żelbetowy pomost o długości 7,20m łączący kładkę z nasypem pochylni. Konstrukcja niosąca pomostu została 
zaprojektowana w postaci stalowych belek obetonowanych. Naprzeciw pochylni zlokalizowane zostały żelbetowe schody o szerokości 3,0m i o zmiennej wysokości przekroju. Konstrukcja niosąca schodów została zaprojektowana w postaci stalowych belek obetonowanych. W miejscu przecięcia kładki z torami kolejowymi zaprojektowano osłony przeciwporażeniowe, których rolę spełnia stalowa siatka rozpięta w przestrzeni pomiędzy dźwigarami poziomymi i ramą kładki.

Offshore wind farm platform
Małe projekty

Offshore wind farm platform

Infra Plan Sp. z o.o.

O projekcie

Projekt betonowych platform dla dużej morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Północnym. Zadanie polegało na stworzeniu modelu 3D zbrojenia i kanałów kablowych w oparciu o złożoną geometrię platformy. Prace obejmowały analizę 
i rozwiązanie wszystkich kolizji oraz przygotowanie szczegółowych rysunków zbrojenia. Ponadto nasz model stanowił podstawę do bardziej precyzyjnego rozmieszczenia elementów stalowych takich jak kotwy. Modelowanie i koordynacja prac zostały przeprowadzone przy użyciu programów Tekla Structures i Trimble Connect.

Wyzwania

Wyzwaniem była bardzo złożona geometria i duża ilość zbrojenia, które musiało być rozmieszczone bez kolizji. Wyzwaniem było również przygotowanie modelu o wysokim poziomie szczegółowości, który będzie mógł być wykorzystany podczas montażu w celu prawidłowego umieszczenia całego zbrojenia wewnątrz szalunku i przyspieszenia procesu produkcji. Większość elementów takich jak blachy, kotwy, profile rurowe, czy podpory została zaimportowana do modelu, a pozostałe zostały wstawione przy użyciu opcji „Item”. Wysokie umiejętności w modelowaniu zbrojenia pozwoliły nam uniknąć niemal 100% kolizji, co jest kluczowe w procesie prefabrykacji. Udział w projektach proekologicznych jest dla naszej firmy bardzo ważny i staramy się skupiać na podobnych przedsięwzięciach. Dzięki zaawansowanej wymianie informacji udało nam się prowadzić efektywną współpracę z branżą inżynierii mechanicznej.

Wnioski

Jesteśmy najbardziej dumni z zaawansowanej i skutecznej wymiany informacji z klientem oraz w obrębie zespołu projektowego przy użyciu modeli IFC/STP i platformy Trimble Connect, ponieważ uważamy tę część za najważniejszą dla owocnej współpracy. Bardzo istotny jest dla nas również wpływ na pozytywne zmiany ekologiczne w zakresie pozyskiwania energii. Zadanie wiązało się z wieloma trudnościami ze względu na bardzo złożony charakter modelu, więc tym bardziej cieszy nas efekt końcowy.

Przebudowa dachu miejskiej sali sportowej “Świtezianka”
Sport i rekreacja

Przebudowa dachu miejskiej sali sportowej “Świtezianka” 

BKE Sp. z o. o.

Projekt przebudowy dachu hali sportowej w Wolsztynie. Do realizacji wykonano skanowanie 3d w celu wykonania chmury punktów i dokładnej inwentaryzacji. 
W przebudowie wykorzystano istniejące dźwigary skrzynkowe oraz ściany budynku. Zaprojektowano konstrukcję główną stalową w postaci powtarzalnych układów poprzecznych zbudowanych z trzech kratownic. Dwóch kratownic zewnętrznych oraz jednej kratownicy środkowej. Stateczność konstrukcji zapewniono za pomocą systemu stężeń.

Funikularnie ukształtowana konstrukcja hali żelbetowej z łukowym dźwigarem nawy głównej
Projekty studenckie

Funikularnie ukształtowana konstrukcja hali żelbetowej z łukowym dźwigarem nawy głównej

Tomasz Stęplowski z Politechniki Wrocławskiej

Nazywam się Tomasz Stęplowski i jestem inżynierem budownictwa. W chwili obecnej kontynuuję naukę na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej . Chciałbym przedstawić Państwu projekt, który stanowi moją dyplomową pracę magisterską zatytułowaną: „Funikularnie ukształtowana konstrukcja hali żelbetowej z łukowym dźwigarem nawy głównej”. Celem pracy było znalezienie efektywnego kształtu głównej konstrukcji nośnej obiektu z wykorzystaniem metod statyki wykreślnej. Zastosowanie w praktyce spostrzeżenia Roberta Hooke’a: „As hangs the flexible line, so but inverted will stand the rigid arch” w połączeniu z konstrukcją wieloboku sznurowego pozwoliło mi znaleźć optymalny kształt niepryzmatycznego łuku, który swoją geometrią dopasowuje się do przepływu sił w konstrukcji, dzięki czemu paraboliczny łuk jest głównie ściskany. Dźwigar łukowy jest istotnym elementem mojego dyplomu, ale oprócz niego zaprojektowałem także inne elementy hali takie, jak słupy, belki, płyty czy stopy fundamentowe. Zachęcam do zapoznania się z załączonym projektem.

Mungret Community College
Zwycięzca publiczności

Mungret Community College

MET Inżynieria Budowlana Sp. z o.o.

Praca w Tekli nad stalową konstrukcją dachów i zadaszeń dla całego przedsięwzięcia jakim była budowa całego kompleksu uczelni społecznej została zakończona. Przez ponad pół roku prace projektowe nad konstrukcją stalową szły równolegle do postępów wznoszenia konstrukcji żelbetowych na budowie. Cała konstrukcja stalowa została dopasowana do inwentaryzacji geodezyjnych konstrukcji żelbetowych. Skomplikowany konstrukcja dachu: ze zróżnicowanymi profilami płatwi Kingspan / z wewnętrznymi rynnami, których spadki w dwóch kierunkach zostały ukształtowane za pomocą podpierających je płatwii / z rurami spustowymi ukrytymi w słupach zadaszeń / z wieloma belkami koszowymi i narożnymi / 
z połączeniami w dylatacjach zapewniającymi zdolność do przesuwu / z przekładkami termicznymi / z zewnęntrzą konstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo oraz wewnętrzną, zabezpieczoną farbą / z kratownicami sali gimnastycznej mocowanymi do żelbetowych ścian za pomocą osadzonych w betonie kotew (inwentaryzacja szpilek) / z łacznikami Hollo-bolts w połaczeniach montażowych profili zamkniętych. Ponad 130 rysunków złożeniowych – do aprobaty i montażowych. Wszystko zmontowano bez jednego telefonu 
z budowy. Film z drona: Rene Luz.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.