Przejdź do treści

IDEA StatiCa Connection

 Z IDEA StatiCa Connection  możesz zaprojektować wszystkie typy połączeń spawanych lub śrubowych, płyty podstawy, połączenie ze stopą i zakotwienie. Zapewnia precyzyjne kontrole, wyniki wytrzymałości, sztywności i analizę wyboczenia połączenia stalowego. Śruby, spoiny i bloki betonowe są sprawdzane zgodnie z EC/AISC. Dostępne są szablony dla najczęściej używanych połączeń, a także szeroka gama wstępnie zdefiniowanych elementów walcowanych na gorąco i blachownic.
most-used connections are available as well as wide range of predefined hot rolled and sheet welded members.

DOWOLNA GEOMETRIA

Brak ograniczeń liczby połączeń w węźle i sposobie ich łączenia. Kształt jest definiowany przez wymagania projektu, a nie przez możliwości oprogramowania.

DOWOLNE OBCIĄŻENIE

Wszystkie siły są analizowane. Ogólna kontrola połączenia uwzględnia interakcje między wszystkimi belkami i połączeniami. Inżynierowie cały czas pozostają po bezpiecznej stronie.

W KILKA MINUT

Cały proces projektowania i sprawdzania połączenia jest wystarczająco krótki, aby być częścią codziennej pracy inżynierów na całym świecie.

2D Ramy & Kratownice

Stopy, zakotwienia

3D Ramy & Kratownice

Kluczowe zalety

Ogólne sprawdzenie

Ogólne sprawdzenie

Zgodnie z różnymi 
normami krajowymi 

Analiza naprężeń/odkształceń

Analiza naprężeń/odkształceń

Model MES połączeń stalowych
definiowany automatycznie

Analiza sztywności

Analiza sztywności

Obrotowa lub poprzeczna
sztywność dowolnego połączenia

Analiza wyboczeniowa

Analiza wyboczeniowa

Lokalne skutki wyboczenia
i współczynniki obciążenia krytycznego

Wymiarowanie na podstawie nośności

Wymiarowanie na podstawie nośności

Sprawdzenie sejsmiczne
bezstratnych połączeń

Obliczeniowa wytrzymałość połączenia

Obliczeniowa wytrzymałość połączenia

Maksymalne możliwe obciążenia,
rezerwa nośności

Wróć do wszystkich produktów IDEA StatiCa

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.