Przejdź do treści

TEKLA STRUCTURES 2021 JEST JUŻ DOSTĘPNA!  


Tekla Structures 2021 wprowadza wiele zmian i usprawnień istotnych dla użytkowników. Wprowadzono nowy model subskrypcyjny sprzedaży Tekla Structures, który zapewnia łatwiejszy oraz szybszy dostęp do oprogramowania przy jednoczesnym niższym nakładzie początkowym.

GŁÓWNE USPRAWNIENIA W WERSJI 2021  


 

Nowa wersja wprowadza panel boczny Instruktor wyświetlający instrukcje dotyczące poleceń, co pozwala poznać poszczególne funkcjonalności oraz przyspiesza naukę programu.

Dzięki wielu nowym rozwiązaniom zwiększa się wydajność modelowania, a nowy Edytor zbiorczy pozwala na szybką zmianę podobnych zespołów, co skraca czas pracy z modelem. Przy pomocy nowego Katalogu kształtów można łatwiej zarządzać elementami specjalnymi. Wprowadzono również wiele usprawnień rysunkowych.

Teraz można łatwo sterować regułami powiązań wymiarów, edycja układów pozwala na większą elastyczność, a funkcjonalność klonowania została znacznie ulepszona, aby skrócić czas pracy z rysunkami.


 

instruktor

Nowy panel boczny Instruktor

Tekla Structures 2021 wprowadza nowy boczny panel Instruktor, na którym są wyświetlane instrukcje dotyczące aktualnie aktywnego polecenia wstążki.

Panel Instruktor:

• zawiera opis wybranego polecenia,

• opisuje kroki niezbędne, aby użyć danego polecenia,

• przedstawia krótkie animacje instruktażowe,

• zawiera łącza do bardziej szczegółowych filmów i instrukcji w Tekla User Assistance.


 

usprawnienia

Usprawnienia modelowania i większa użyteczność

• Nowy katalog kształtów

Nowe narzędzie posiada nowoczesny interfejs użytkownika i wiele nowych funkcji. Można grupować kształty, tworzyć podgrupy, dodawać etykiety do kształtów i oznaczać ważne kształty za pomocą gwiazdek. Ulepszono również Importowanie i eksportowanie. Można teraz przenosić kształty i grupować hierarchie jednocześnie lub oddzielnie między modelami.

ts

• Szybsze i bardziej bezbłędne tworzenie brył elementów

Tekla Structures 2021 korzysta z instancji do tworzenia brył elementów stalowych i betonowych. Zwiększa to ogólną wydajność, ponieważ ta sama geometria bryły może być używana w wielu lokalizacjach w modelu bez konieczności ponownego tworzenia jej geometrii. Poprawiona została także stabilność i niezawodność tworzenia brył obiektów.

obraz

• Podgląd podczas przesuwania i kopiowania elementów

Podczas kopiowania lub przesuwania obiektów za pomocą polecenia Kopiuj lub Przesuń, Tekla Structures wyświetla podgląd nowego położenia skopiowanych lub przesuniętych obiektów w modelu. Umożliwia to wyświetlanie wyniku kopiowania lub przesuwania przed wybraniem punktu docelowego dla skopiowanych lub przesuwanych obiektów.

obra

• Łatwiejsza obsługa pozycji elementów w modelu

Teraz można używać nowych skrótów klawiaturowych do łatwego modyfikowania pozycji elementów. Można szybko zmienić pozycję, wyrównanie oraz obrót elementów w modelu.

obra

• Płaszczyzny tnące głębokości widoku

Jeśli obiekty modelu wykraczają poza zakres obszaru roboczego, teraz bezpośrednio w kontekstowym pasku narzędzi można szybko utworzyć nowe płaszczyzny tnące obiekty na głębokość widoku.


 

edycja

Edycja zbiorcza zespołów

Wprowadzono nowe narzędzie Edytor zbiorczy, dzięki któremu można teraz szybko kopiować za jednym razem wszystkie modyfikacje ze źródłowego zespołu lub zespołu betonowego do określonych docelowych zespołów lub zespołów betonowych. Edytor zbiorczy redukuje liczbę powtarzających się zadań w sytuacjach, gdy trzeba edytować identyczne zespoły lub zespoły betonowe, modyfikując geometrię obiektu lub zmieniając właściwości elementu.


 

onra

Nowe otwory nieprzelotowe i ulepszenia otworów śrub

Wprowadzono funkcję otworu nieprzelotowego, co umożliwia utworzenie w prosty sposób otworów o częściowej głębokości w elementach. Otwory nieprzelotowe odgrywają ważną rolę na przykład w aluminiowych ścianach osłonowych i lekkich konstrukcjach stalowych.


 

asa

Wydajniejsza praca ze zbrojeniem

Wprowadzono nowe ustawienia dla tworzenia zbrojenia wzdłuż zakrzywionych krawędzi i ulepszenia grupowania prętów dla zestawu prętów, a nowa karta wstążki gromadzi teraz wszystkie polecenia modelowania zbrojenia. Zestawy prętów i modyfikatory mogą podążać za krawędziami elementów, a zestawy prętów w rozkładzie zbieżnym zakrzywionym są teraz grupowane. Nowa grupa prętów zbieżny zakrzywiony jest obsługiwana w numeracji, raportowaniu i wymiarowaniu w rysunkach.


 

obraz22

Szybsze i bardziej precyzyjne zarządzanie wylewaniem betonu

• Operacje w trybie zarządzania sekcjami zostały zoptymalizowane.

Otwieranie widoków, modyfikacja obiektów wylewanych, kalkulacja jednostek sekcji wylewania oraz modyfikacja przerw roboczych są znacznie szybsze. Prefabrykowane zespoły betonowe są również prawidłowo wykluczane z jednostek sekcji wylewania.


 

rysunki

Bardziej efektywna praca z rysunkami

• Listowanie, otwieranie i tworzenie rysunków za pomocą kontekstowego paska narzędzi

Teraz po wybraniu obiektów w modelu, a następnie kliknięciu nowego przycisku Otwórz lub utwórz rysunki na kontekstowym pasku narzędzi, rysunki będą listowane w nowym menu. Nowe menu pozwala również szybko otworzyć istniejące rysunki lub utworzyć nowe rysunki pojedynczych elementów, zespołów lub zespołów betonowych.

rysunki

• Usprawnienia wymiarowania

Wprowadzono ulepszenia w regułach powiązania wymiarów, znakach wymiaru pręta, wymiarowaniu grupy prętów i wymiarowaniu na poziomie widoku. Teraz można prawidłowo i precyzyjnie powiązać wymiar podczas tworzenia, a położenia wymiarów są lepiej zachowywane podczas aktualizacji i klonowania rysunku.

klonowanie rysunków

• Bardziej niezawodne klonowanie rysunków

Klonowanie widoków, znaków elementów, znaków spoin i wymiarów daje teraz lepsze rezultaty, tworzy rysunki o wyższej jakości i jest również szybsze niż we wcześniejszych wersjach.

ts1

• Ustawienia widoczności spoin i śrub na poziomie rysunku

Na poziomie rysunku można zdecydować, czy znaki spoin mają być pokazane we wszystkich widokach, czy każdy znak spoiny ma być wyświetlany na rysunku jeden raz tylko w jednym widoku. Również z poziomu rysunku można ignorować rozmiar śruby i określić limit rozmiaru spoiny.


 

wizualizacja

Jeszcze lepsze wizualizacje modeli

Trimble Connect Visualizer zawiera teraz edytor materiałów, w którym można dodawać własne materiały użytkownika na potrzeby wizualizowania modeli.


 

obraz15

Lepsza wymiana informacji w środowisku BIM

• Ulepszenia Trimble Connector

W Tekla Structures 2021 można wczytać różne wersje tego samego modelu podkładu i wybierać, która wersja ma być wyświetlana jako podkład dla modelu Tekla Structures. Można również porównać dwie wersje modelu podkładu, aby sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone.

obraz16

• Aktualizacje w narzędziach do automatyzacji produkcji prefabrykatów

Wprowadzono wiele ważnych ulepszeń narzędzi automatyzacji produkcji prefabrykatów.

obraz17

• Import danych z Navisworks oraz Revit

Pliki w formatach programów Navisworks (.nwd) oraz Revit (.rvt) można wstawiać jako referencje lub modele podkładu w Tekla Structures


 

obraz18

Nowy zestaw narzędzi to modelowania rusztowań

Tekla Structures 2021 wprowadza nowe rozszerzenia umożliwiające szybkie modelowanie kompletnych systemów wsporczych oraz rusztowań:


 

Text

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie wszystkich wprowadzonych nowości w Tekla Structures 2021, zobacz dokument: Informacje dotyczące wersji Tekla Structures 2021.

Text

Polskie środowisko pracy również jest sukcesywnie rozwijane wraz z kolejnymi wersjami Tekla Structures. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: Nota lokalizacyjna dla środowiska Poland 2021.

Text

Zainstaluj najnowszą wersję Tekla Structures 2021. Skorzystaj z naszych wskazówek, które krok po kroku przeprowadzą Ciebie przez proces instalacji. 

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.