Przejdź do treści

NOWA OFERTA SUBSKRYPCJI TEKLA STRUCTURES


Wraz z nową wersją Tekla Structures 2021 wprowadzony został nowy model subskrypcyjny. Nowa oferta subskrypcji Tekla Structures obejmuje wszystko, co konieczne do zapewnienia najlepszej obsługi. W samym centrum znajduje się Użytkownik oraz oprogramowanie Tekla Structures. Dostępne usługi i licencjonowanie online umożliwiają wydajną pracę.

Konfiguracje Tekla Structures zostały uproszczone do trzech modułów:

• Tekla Structures Diamond służy do detalowania i tworzenia informacji na potrzeby produkcji.

• Tekla Structures Graphite służy do modelowania i tworzenia rysunków zestawieniowych.

• Tekla Structures Carbon służy do przeglądania i współpracy.

Należy pamiętać, że starsze konfiguracje są nadal używane w licencji lokalnej, tak jak wcześniej.

Nowa oferta subskrypcji zapewnia prostszy, łatwiejszy i znacznie bardziej elastyczny dostęp do oprogramowania Tekla Structures oraz wszystkich powiązanych usług.

szybko łatwo eleastycznie

 

Za pomocą nowej subskrypcji Tekla Structures można:

• Zyskać nowe licencje niższym nakładem początkowym.

• Łatwo przełożyć swoje potrzeby na uproszczony zestaw konfiguracji Tekla Structures.

• Rozwijać nowe możliwości biznesowe za pomocą oprogramowania, którego nie ogranicza rodzaj materiału konstrukcji.

• Zarządzać wszystkimi licencjami Tekla Structures i użytkownikami online w jednym centralnym miejscu oraz sprawdzać, jak licencje są wykorzystywane.

• Bardziej elastycznie zrównoważyć swoje licencje zgodnie ze zmiennymi potrzebami firmy.

• Korzystać ze swojej licencji w dowolnym miejscu, bez konieczności połączenia przez VPN z biurem lub za pomocą odrębnego narzędzia do wypożyczania licencji.

 

 

GŁÓWNE USPRAWNIENIA W WERSJI 2021  


 

Text

Nowa wersja Tekla Structures 2021 wprowadza wiele nowych usprawnień oraz poprawia wydajność pracy. Najnowsze ulepszenia koncentrują się na jeszcze lepszej współpracy, nowych możliwościach wizualizacji i poprawie użyteczności.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.